8. dubna 2008

Prosba J.S. dalajlámy

Rád bych vyjádřil svou vděčnost světovým vládním činitelům, členům parlamentu, nevládním organizacím a veřejnosti, všem, kteří projevili svou účast nad nedávnými velice smutnými a tragickými událostmi v Tibetu. Jsem rovněž vděčen jak jejich usilí o přesvědčení čínské vlády, aby s pokojně protestujícími zacházela zdrženlivě, tak žádostem o smysluplný dialog k vyřešení této záležitosti.
  
Věřím, že nedávné demonstrace a protesty jsou projevem hluboce zakořeněné nespokojenosti nejen Tibeťanů v takzvané Tibetské autonomní oblasti, ale též v přilehlých tradičně tibetských oblastech, které byly začleněny do provincií Qinghai, Gansu, Sečchuan a Junan, kde sídlí početné komunity etnických Tibeťanů.

Podle důvěryhodných zdrojů, čínští vládní představitelé nechali rozmístit v těchto oblastech ohromné množství preventivních vojenských jednotek, které začaly tvrdě zasahovat proti všem Tibeťanům údajně se podílejícím na protestech a rovněž zablokovaly ty oblasti v nichž se protesty konaly.
 
Z tohoto důvodů Vás žádám, abyste pokračovali v podpoře skrze naléhání na čínskou vládu, aby okamžitě zastavila tyto své zásahy k potlačení protestů, propustila zadržené a uvězněné a poskytla patřičnou lékařskou pomoc zraněným. Jsme obzvláště znepkojeni nedostatečným množstvím lékařských zařízení, neboť máme zprávy, že mnoho zraněných Tibeťanů má strach jít do čínských nemocnic a klinik.

Také bych Vás požádal, abyste naléhavě usilovali o vyslání nezávislého ošetřovacího orgánu, aby vyšetřil nepokoje a příčiny, které k nim vedly, stejně jako o umožnění vstupu mezinárodním médiím a týmům ošetřovatelů. Jejich přítomnost dodá pocit útěchy Tibeťanům, ale bude mít též vliv na zdrženlivost čínských vládních orgánů.

dalajláma
2. dubna 2008

Přeloženo ze stránek: http://www.dalailama.com/news.221.htm