31. května 2010

Tibetští, indičtí a barmští aktivisté se učí metodám Gándhího satjágrahy


Phayul, 4. května 2010

„Buďme připraveni se stát neposlušnými občany a čelit za to kritice,“ řekl profesor Samdhong Rinpočhe, ministerský předseda tibetské exilové vlády sídlící v Indii. Bývalý akademik a stoupenec Gándhího satjágrahy takto promlouval ke skupině pokojných občanských a politických aktivistů na semináři, který se nedávno konal v Domě míru a dialogu v jedné ze škol tibetské dětské exilové vesničky. „Nemusíme se nutně uchýlit k odporu, ale je nutné abychom porozuměli i té stránce takzvané moderní civilizace, která s sebou přináší mnoho špatného.“

Tento pětidenní seminář na téma nenásilí nazvaný „Porozumění svarádži“ (Gándhího konceptu osobní nezávislosti, tj. schopnosti „vládnout“ především sobě samému a teprve potom druhým) začal 2. dubna 2010 a organizovalo jej sdružení Swaraj Peeth v rámci Gándhího globálního hnutí za svarádž. Hnutí bylo před rokem založeno na konferenci na které se sešlo na sto intelektuálů a odborníků na Gándhího učení a filosofii, a během níž byl Jeho Svatost dalajlama požádán, aby se stal jeho vůdcem.

„Účastníci jsou zkušení aktivisté, angažovaní v náročných projektech jako je například pomoc oblastem kolem řeky Kosi postiženým záplavami v indickém Biháru, barmské hnutí za demokracii, hnutí za práva domorodých kmenů v indické Dantevadě, Gándhího vzdělávací program pro děti, a v neposlední řadě tibetský boj za nezávislost,“ uvedl Tenzin Tsundu, tibetský aktivista a člen organizačního výboru.

„Seminář organizujeme proto, aby se účastníci naučili využívat metod nenásilného odporu, a abychom si ujasnili jaké jsou cíle hnutí a jak jich dosáhnout,“ řekl Rádžív Vora, stoupenec Gándhího učení a předseda sdružení Swaraj Peeth. Rádžív a jeho žena, Niru Vora, se dlouhodobě zabývají přípravou tibetských a barmských aktivistů a předáváním Gándhího principů satjágrahy.

Účastníci semináře si mimo jiné vyslechli učení Šántidévy o soucitu, které přednesl Geše Pema Dordže, bývalý ředitel institutu buddhistických studií Sarah.

Tibetští aktivisté z Nepálu si vyměnili své zkušenosti z protestních akcí, při nichž často dochází k bití a zatýkání zúčastněných.

Seminář „Porozumění svarádži“ byl prvním ze série chystaných akcí, na jejichž konání se na konferenci v roce 2009 usnesli zakládající členové hnutí. Na programu byla též navštěva tibetské komunity včetně škol a klášterů v Dharamsale. Seminář skončil 7. května 2010.

Dětský den „NA SKOK DO TIBETU“


Občanské sdružení M.O.Swww.ProTibet.org, e-mail: info@ProTibet.org, tel. 775 076 013


Tisková zpráva

Dětský den „NA SKOK DO TIBETU“
Občanské sdružení M.O.S.T. zve všechny děti, jejich rodiče a příznivce Tibetu každého věku na netradiční zábavné odpoledne v parku. Máme připraveno mnoho atrakcí, soutěží a překvapení, pro které je společné téma Tibetu a Himálají. Na co se můžete těšit?

Na skok do Tibetu z obří trampolíny – pozor, největší trampolína v Olomouci! Dále si můžete zkusit oblíbenou tibetskou sportovní disciplínu – soutěž v lukostřelbě. Viděli jste někdy nebezpečný přechod po lanovém mostu nad horskou soutěskou? Svoji odvahu a smysl pro rovnováhu si vyzkoušíte při přechodu lanové lávky pod vedením zkušených instruktorů. Pokud už budete mít dost pohybu, nabízíme příležitost ke zklidnění těla i mysli. Můžete si vytisknout tibetské praporky lungty, občerstvit se v našem čajovnickém stanu nebo koupit si malý dárek z díly exilových Tibeťanů. Fotografie z cest po Himálajích a z našich projektů vám přiblíží daleké himálajské kraje a jejich obyvatele. Čeká Vás spousta dalších her, překvapení a dobrůtek.

Dětský den se koná v neděli 6.6.2010 od 13:00 do 18:00 ve Smetanových sadech v Olomouci, na travnaté ploše mezi pavilony A a E. Vstupné na dětský den je dobrovolné.

Akci pořádá občanské sdružení M.O.S.T., které dlouhodobě pomáhá Tibeťanům v indickém exilu – dětem, starým lidem, malým mnichům a mniškám. Podporujeme vzdělávání, rozvoj místních řemesel a kulturu v indických Himálajích. Více o našich aktivitách na www.protibet.org. Na akci s námi spolupracuje Čajovna WABI, která je nově otevřena v Šemberově ulici v Olomouci.

Info o akci: Mgr. Karin Machatá, tel.: 775 076 013, email: karin@protibet.org

Občanské sdružení M.O.S.T. Občanské sdružení M.O.S.T. vzniklo v roce 2004. Jeho hlavním cílem je informovat veřejnost o situaci v indických Himálajích a Tibetu, o východní kultuře a také konkrétně pomáhat. Hlavními projekty sdružení vindických Himalájích jsou kmotrovství na dálku (pomoc 195 dětem astarým lidem vtibetských exilových vesničkách) a stavba ženské klášterní školy včetně malé kliniky. Sdružení spolupracije s univerzitami, dalšími institucemi a neziskovými organizacemi nejen v České republice. Pro českou veřejnost sdružení každoročně organizuje Festival pro Tibet a další akce – např. Cyklojízdu za lidská práva, Alternativní olympiádu a přednášky pro školy a veřejnost s tematikou globálních problémů a rozvojových projektů o.s. M.O.S.T. Podporujeme také chudé tibetské rodiny prodejem jejich tradičních výrobků v České republice. více na www.protibet.org
_________________________________________________________________

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce

17. května 2010

Jednotlivec a soucítění


Smysl života
Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama

Je jedna velká otázka, která leží za naší zkušeností, ať o tom vědomě přemýšlíme nebo ne: Co je smyslem života? Tuto otázku jsem zvažoval a chtěl bych sdílet své myšlenky v naději, že mohou být k přímému praktickému prospěchu těm, kdo je budou číst.

Věřím, že smyslem života je být šťastný. Od okamžiku zrození chce každá lidská bytost štěstí a nechce utrpení. Sociální podmíněnost, výchova ani ideologie toto neovlivní. Ze samé podstaty našeho bytí si jednoduše přejeme vnitřní uspokojení. Nevím, zda má vesmír se svými nespočetnými galaxiemi, hvězdami a planetami hlubší smysl nebo ne, ale úplně přinejmenším je jasné, že my, lidé, kteří žijeme na této planetě, čelíme úkolu vytvořit si pro sebe šťastný život. Takže je důležité přijít na to, co nám přinese nejvyšší míru štěstí.

Jak dosáhnout štěstí

Hned na začátku je možné rozdělit veškeré štěstí a utrpení do dvou hlavních kategorií: duševní a fyzické. U většiny z nás má nějvětší vliv mysl. Pokud nejsme vážně nemocní, ani nám nejsou upírány základní potřeby, fyzické podmínky hrají v životě druhotnou roli. Jestliže je tělo uspokojeno, doslova jej ignorujeme. Mysl naopak zaznamenává každou událost, i tu nejmenší. Měli bychom tudíž nejopravdovější úsilí věnovat dosažení pokoje mysli.

Svou omezenou zkušeností jsem zjistil, že nejvyšší míra vnitřního klidu přichází s rozvojem lásky a soucítění.

Čím více se staráme o štěstí druhých, tím větší je náš vlastní pocit duševní pohody. Rozvíjení blízkého, vřelého citu pro druhé mysl automaticky odlehčí, pomůže nám zbavit se jakéhokoli strachu a nejistoty a dá nám sílu vypořádat se se všemi překážkami, které potkáme. Je to definitivní zdroj úspěchu v životě.

Dokud žijeme v tomto světě, je našim údělem setkávat se s problémy. Jestliže v těžkých chvílích ztratíme naději a staneme se malomyslnými, naše schopnost čelit těžkostem se sníží. Naopak pokud si uvědomíme, že ne pouze my, ale každý prochází utrpením, tato realističtější perspektiva naše odhodlání a schopnost překonávat nesnáze zvýší. Skutečně, s tímto přístupem může být každá nová překážka viděna jako další cenná příležitost zlepšit naši mysl!

Tak se můžeme postupně snažit stát se soucitnějšími, což znamená rozvíjet upřímnou účast s utrpením druhých a vůli pomoci jim zbavit se bolesti. V důsledku toho vzroste náš klid a vnitřní síla.

Naše potřeba lásky

Důvodem, proč láska a soucítění přinášejí největší štěstí, je jednoduše to, že si jich z naší přirozenosti ceníme nade vše. Potřeba lásky leží v samém základu lidské existence. Je výsledkem hluboké vzájemné provázanosti, kterou máme jedni s druhými. Ať je jedinec jakkoli schopný a šikovný, je-li zanechán sám, nepřežije. Jakkoli silní a nezávislí se můžeme cítit v nejpříznivějších obdobích života, jako nemocní, velmi mladí nebo velmi staří jsme odkázáni na podporu ostatních.

Samozřejmě, že vzájemná provázanost je základním přirozeným zákonem. Nejen vyšší formy života, ale i mnozí drobní živočichové jsou společenští tvorové, kteří bez jakéhokoli náboženství, práva nebo vzdělání přežívají díky vzájemné spolupráci založené na zvnitřněném rozpoznání jejich vzájemné propojenosti. I na nejsubtilnější úrovni jsou materiální jevy vzájemně závislé. Všechny jevy, od planety, kterou obýváme, po oceány, oblaka, lesy a květiny, které nás obklopují, vznikají v závislosti na jemných systémech energie. Bez náležitého vzájemného působení těchto energií se jevy rozkládají a zanikají.

Protože je naše vlastní lidská existence tolik závislá na pomoci druhých, naše potřeba lásky leží v samém základu našeho bytí. Potřebujeme tedy opravdový smysl pro zodpovědnost a upřímný zájem o dobro druhých.

Musíme zvážit, co jako lidské bytosti opravdu jsme. Nejsme jako strojově vyráběné objekty. Kdybychom byli pouhými mechanickými entitami, mohly by stroje samy o sobě zmírnit naše utrpení a naplnit naše potřeby. Protože však nejsme pouze materiální stvoření, je chybou vkládát veškeré naděje na štěstí do pouhého vnějšího rozvoje. Místo toho bychom si měli uvědomit svou podstatu a přirozenost, abychom objevili, čeho je nám zapotřebí.

Když necháme stranou složitou otázku vzniku a vývoje vesmíru, shodneme se alespoň na tom, že každý z nás je výtvorem svých rodičů. Obecně řečeno, početí se uskutečňuje ne pouze ze sexuální touhy, ale rozhodnutím rodičů mít dítě. Takové rozhodnutí je založené na zodpovědnosti a altruismu , na láskyplném závazku pečovat o dítě až do doby, kdy bude samostatné. Tak je láska našich rodičů účastná na našem početí.

Navíc jsme od nejrannějších stádií našeho vývoje úplně závislí na matčině péči. Podle některých vědců má psychické rozpoložení těhotné ženy, ať už je klidná nebo rozrušená, přímý fyzický vliv na její nenarozené dítě.

Projev lásky je také nesmírně důležitý při narození dítěte. Protože první věc, kterou jako novorozenci děláme, je pití mléka z prsu své matky, cítíme k ní přirozenou blízkost a ona musí cítit lásku k nám, aby nás mohla řádně krmit – jestliže cítí hněv nebo trpkost, mléko volně neodtéká.

Pak je tu období kritické pro vývoj mozku - od narození do asi tří nebo čtyř let věku, během kterého je milující fyzický kontakt nejdůležitějším faktorem pro normální růst dítěte. Pokud není drženo v náruči, objímáno, hlazeno a milováno, jeho vývoj se naruší a mozek se správně nevyvine.

Protože dítě není schopné přežít bez péče druhých, láska je tou nejdůležitější výživou. Šťastné dětství, rozptýlení mnohých strachů a zdravý rozvoj sebedůvěry přímo závisejí na lásce.

Dnes vyrůstá mnoho dětí v nešťastných domovech. Nedostává-li se jim opravdové náklonnosti, jsou později málokdy schopné milovat své rodiče a často je pro ně těžké milovat ostatní. To je velmi smutné.

Když jsou starší a začínají chodit do školy, jejich potřeba podpory musí být naplněna učiteli. Učitel, který nejen zprostředkuje akademické vzdělání, ale také cítí zodpovědnost za přípravu studentů pro život, si získá důvěru a respekt svých žáků a to, co je učí, v nich zanechá nesmazatelný dojem. Naopak to, co je vyučováno učiteli bez skutečného zájmu o dobro studentů, je vnímáno jako dočasné a dlouho jim v mysli nezůstane.

Stejně tak když je někdo nemocný a je v nemocnici v péči lékaře, který projevuje vřelé lidské city, pocítí brzo úlevu. Lékařova touha poskytnout nejlepší možnou péči je léčivá sama o sobě, nezávisle na jeho technických schopnostech. Na druhou stranu, pokud lékař postrádá lidské city a má nepřátelský výraz, je netrpělivý nebo nevšímavý, pacient bude pociťovat úzkost, i když onen lékař má nejvyšší možné vzdělání, správně diagnostikuje nemoc a předepíše nejvhodnější lék. Pacientovy pocity nevyhnutelně ovlivní průběh a rychlost uzdravování.

I při běžné každodenní konverzaci, když někdo mluví lidsky vřele, rádi mu nasloucháme, v podobném tónu mu odpovídáme a celý rozhovor se stává zajímavým, i když je téma nedůležité. Naopak pokud člověk mluví chladně nebo hrubě, cítíme se stísnění a toužíme po rychlém ukončení vzájemné komunikace. Od nejméně důležitých událostí po ty nejdůležitější, náklonnost a respekt ostatních jsou zcela zásadní pro naše štěstí.

Nedávno jsem se setkal se skupinou amerických vědců, kteří říkali, že duševní nemoci v jejich zemi postihují okolo 12 procent populace. Během naší diskuse vyšlo najevo, že hlavní příčnou depresí není nedostatek materiálního zázemí, ale strádání z nedostatku náklonnosti.

Jak můžete vidět z toho, co jsem doposud napsal, jedna věc mi připadá jasná: ať už si to uvědomujeme nebo ne, potřebu lidské náklonnosti máme v krvi od samého okamžiku narození. I když náklonost přichází od zvířete nebo od někoho, koho bychom normálně považovali za nepřítele, jak děti, tak dospělí k ní budou přirozeně tíhnout.

Věřím, že se nikdo nemůže narodit bez potřeby lásky. A z toho je vidět, že ačkoli se některé myšlenkové školy snaží dokázat opak, lidské bytosti nemohou být definované jako výlučně tělesné. Žádný hmotný objekt, jakkoli krásný nebo cenný, nám nemůže dát pocit, že jsme milováni, protože naše hlubší identita a skutečný charakter spočívá v subjektivní přirozenosti mysli.

Rozvíjení soucítění

Někteří mí přátelé mi řekli, že láska a soucítění jsou báječné a skvělé, ale nepříliš relevantní. Podle nich náš svět není místem, kde by takové ideály měly větší vliv nebo moc. Prohlašují, že hněv a nenávist jsou natolik součástí lidské přirozenosti, že lidstvo jimi vžycky bude ovládáno. Já s nimi nesouhlasím.

My lidé existujeme v naší současné podobě okolo sta tisíc let. Věřím, že kdyby během této doby byla lidská mysl na prvním místě ovládána hněvem a nenávistí, naše celková populace by se snížila. Ale vidíme, že navzdory všem válkám je dnes lidská populace vyšší než kdy předtím. To mi jasně naznačuje, že láska a soucítění ve světě převažují. Proto jsou také nepříjemné události ve zprávách – soucitné činy jsou natolik součástí našeho běžného života, že jsou brány jako samozřejmost, a tedy široce ignorovány.

Doteď jsem mluvil hlavně o psychických přínosech, avšak soucítění přispívá i k dobré fyzické kondici. Z mé osobní zkušenosti, stabilita mysli a fyzická pohoda spolu přímo souvisí. Není pochyb o tom, že hněv a rozrušení nás dělá náchylnějšími k nemoci. Na druhou stranu, jestliže je mysl klidná a zabývá se pozitivními myšlenkami, tělo se nemoci nestane snadnou obětí.

Ale samozřejmě je také pravda, že všichni máme přirozenou sebestřednost, která potlačuje naši lásku k ostatním. Takže: toužíme po skutečném štěstí, které mám může přinést jenom klidná mysl, a klid mysli je dán pouze soucitným postojem. Jak ho můžeme rozvinout? Zjevně nestačí pouze přemýšlet o tom, jak je soucítění pěkné. Potřebujeme vyvinout cílené úsilí, abychom ho rozvinuli, musíme využít všech událostí každodenního života k transformaci našeho myšlení a chování.

Nejdřív ze všeho si musíme ujasnit, co vlastně soucítěním myslíme. Mnoho podob soucitného pocitu je smíšeno s touhou a připoutaností. Například láska, kterou pociťují rodiče ke svým dětem, je často silně spojená s jejich vlastními emocionálními potřebami, takže není plně soucitná. Stejně tak vztah mezi manželi, především na začátku, kdy ještě příliš navzájem neznají svůj hlubší charakter, bývá založen spíše na připoutanosti než na skutečné lásce. Naše touha může být tak silná, že člověk, ke kterému jsme připoutaní, se nám jeví jako dobrý, i když ve skutečnosti je velmi negativní. Navíc máme tendenci zveličovat drobné dobré vlastnosti. Takže když se přístup jednoho z partnerů změní, ten druhý je často zklamaný a jeho přístup se změní také. To naznačuje, že láska byla motivovaná spíše osobní potřebou než upřímným zájmem o patrnera.

Skutečné soucítění není pouhá emocionální odezva, ale pevný závazek založený na úvaze. Opravdový soucitný postoj vůči ostatním se tedy nezmění, ani když se začnou chovat negativně.

Samozřejmě, že rozvinout tento druh soucítění není vůbec jednoduché! Pro začátek pojďme zvážit následující fakta:

Ať krásní a přátelští nebo nepřitažliví a obtížní, nakonec jsou všichni lidé stejné bytosti jako my. Stejně jako my chtějí štěstí a nechtějí trpět. Navíc jejich právo překonat utrpení a být šťastní je stejné jako naše vlastní. Když uznáme, že že všechny bytosti jsou rovnocenné jak ve své touze po štěstí, tak v právu štěstí dosáhnout, začneme pro ně automaticky cítit pochopení a vnímat je jako blízké. Tím, že svou mysl uvykáme tomuto univerzálnímu altruismu, rozvíjíme pocit zodpovědnosti za druhé, přání aktivně jim pomáhat zdolat jejich problémy. Toto přání není selektivní, vztahuje se rovnou měrou na všechny. Dokud jsou to lidské bytosti zakoušející potěšení a bolest stejně jako my, neexistuje žádný logický důvod dělat mezi nimi rozdíl nebo změnit k nim vztah když se chovají negativně.

Dovolte mi zdůraznit, že máme-li trpělivost a čas, je v naší moci rozvinout tento druh soucítění. Samozřejmě, že naše sebestřednost a výrazná připoutanost k pocitu nezávislého „já“ existujícího samo o sobě naše soucítění tlumí. Skutečné soucítění můžeme pociťovat pouze když je tato sebechtivost odstraněna, ale to neznamená, že bychom nemohli začít a udělat nějaký pokrok teď.

Jak můžeme začít

Měli bychom začít tím, že odstraníme dvě největší překážky soucítění: hněv a nenávist. Jak všichni víme, jsou to extrémně silné emoce, které mohou úplně ovlivnit naši mysl. Přesto je však můžeme mít pod kontrolou, ale když nemáme, bez nějakého zvláštního úsilí ze své strany nás úplně zaplaví a budou nám bránit v naší snaze o nalezení štěstí milující mysli.

Pro začátek je dobré prozkoumat, jestli má hněv nějakou cenu. Někdy, když ztratíme energii v náročné situaci, hněv se jeví jako nápomocný, přinášející víc energie, sebedůvěry a odhodlání. Tady ale musíme pozorně přezkoumat náš stav mysli. Je pravda, že hněv s sebou přináší dodatečnou energii, je to ale energie slepá. Nemůžeme dopředu vědět, jestli její výsledek bude pozitivní, nebo negativní, a to proto, že hněv zatlačí do pozadí nejlepší část našeho mozku – jeho racionalitu. Energie hněvu je tedy téměř vždy nespolehlivá. Může zapříčinit hodně destruktivního, politováníhodného chování. Navíc pokud hněv vzroste do extrému, člověk se začne chovat jako blázen, způsobem, který poškozuje stejně jeho samotného jako ostatní.

Je ale možné rozvinout stejně silnou, ale mnohem řízenější energii, se kterou můžeme řešit těžké situace. Tato řízená energie vychází nejen ze soucítění, ale také z trpělivosti a rozvahy. To jsou nejúčinnější protilátky proti hněvu. Bohužel, mnozí lidé je nesprávně chápou jako známky slabosti. Já věřím, že opak je pravdou: že jsou to opravdové známky vnitřní síly. Soucítění je ze své podstaty vlídné, pokojné a jemné, ale také velmi mocné. Naopak ti, kdo snadno ztrácí svou trpělivost, jsou nejistí a labilní. Pro mě je nechat se ovládnout hněvem jasnou známkou slabosti.

Takže když se objeví problém, snažte se zůstat pokorní, udržet si upřímný přístup a zájem na tom, aby výsledek byl spravedlivý. Ostatní se samozřejmě mohou pokusit vás využít, a pokud vaše zachování si odstupu pouze podněcuje nespravedlivou agresivitu, zaujměte jasné stanovisko. Měli byste to ale udělat se soucítěním, a pokud je nutné vyjádřit váš pohled na věc a podniknout protiopatření, učiňte tak bez hněvu nebo zlé vůle.

Měli byste si uvědomit, že přestože to vypadá, že vaši protivníci ubližují vám, nakonec jejich destruktivní síla poškodí pouze je samotné. Abyste udrželi na uzdě své vlastní sobecké nutkání k pomstě, vybavte si svoji touhu praktikovat soucítění a převezměte odpovědnost pomoci zabránit tomu, aby druzí trpěli důsledky svých negativních činů.

Pokud jsou prostředky, které uplatníte, zvoleny v klidu, jsou také efektivnější, přesnější a přesvědčivější. Pomsta založená na neřízené energii hněvu málokdy splní svůj účel.

Přátelé a nepřátelé

Musím znovu zdůraznit, že pouhé pomyšlení na to, že soucítění, rozvaha a trpělivost jsou dobré, nebude stačit k jejich rozvinutí. Musíme počkat, až se objeví těžkosti, a pak tyto ctnosti praktikovat.

A kdo nám vytvoří takovou příležitost? Samozřejmě že ne naši přátelé, ale naši nepřátelé. Jsou to oni, kdo nám dělají nejvíce problémů. Takže pokud se doopravdy chceme něco naučit, měli bychom nepřátele považovat za své nejlepší učitele!

Pro toho, kdo si váží soucítění a lásky, je uplatňování tolerance zásadní, a pro to je nepřítel nezbytný. Měli bychom tedy být vděční svým nepřátelům, protože jsou to oni, kdo nám kdo nám mohou nejlépe pomoci vypěstovat si klidnou mysl! Krom toho se v osobním i veřejném životě často stává, že se změnou okolností se z nepřátel stávají přátelé.

Naproti tomu hněv a nenávist jsou vždycky škodlivé a pokud nebudeme pracovat se svojí myslí, abychom zmenšili jejich negativní sílu, budou nás nadále zneklidňovat a komplikovat naši snahu rozvinout klid mysli. Ne ti dočasní, kteří se občas objevují v našich životech, ale hněv a nenávist jsou naši skuteční nepřátelé, síly, kterým se ze všeho nejvíc potřebujeme postavit a přemoci je.

Samozřejmě je přirozené a správné, že všichni chceme mít přátele. Často žertuji, že pokud opravdu chceme být sobečtí, měli bychom být velmi altruističtí! Měli bychom se pěkně starat o ostatní, mít zájem o jejich blaho, pomáhat jim, posloužit jim, udělat si víc přátel, rozdat víc úsměvů. A výsledek? Až budeme my sami potřebovat pomoc, najde se spousta pomocníků. Naopak když opomíjíme štěstí druhých, z dlouhodobého hlediska to budeme my, kdo utrpí ztrátu. Vzniká přátelství hádkami a hněvem, žárlivostí a ostrou soutěživostí? Já myslím, že ne. Pouze náklonnost nám přinese skutečné blízké přátele.

V dnešní materialistické společnosti když máme moc a peníze, vypadá to, že máme i hodně přátel. Ti se ale nepřátelí s námi – přátelí se s našimi penězi a mocí. Pokud ztratíme bohatství a vliv, po těchto lidech se slehne zem.

Problém je, že když se věci daří tak, jak chceme, začneme si věřit, že všechno zvládneme sami a že nepotřebujeme přátele, ale jakmile se naše postavení a zdraví zhorší, rychle si uvědomíme, jak jsme se mýlili. A to je chvíle, kdy pochopíme, kdo je nám opravdu nápomocný a kdo je na nic. Abychom v takové chvíli měli opravdové přátele, kteří v nouzi pomohou, my sami musíme rozvíjet altruismus.

Lidé se někdy smějí, když to říkám: já sám pořád chci víc přátel. Miluju úsměvy. Proto se zabývám otázkou, jak si udělat víc přátel, jak získat víc úsměvů, především upřímných úsměvů. Existuje celá řada úsměvů – sarkastické, umělé, diplomatické... Mnohé úsměvy nepřináší uspokojení, ale někdy mohou být i příčinou podezření nebo strachu, že? Ale upřímný úsměv přináší pocit svěžesti a je, jak věřím, vlastní pouze lidským bytostem. Pokud je tento úsměv to, po čem toužíme, my sami musíme vytvořit důvody, aby se objevil.

Soucítění a svět

Závěrem bych rád rozšířil své úvahy nad rámec tohoto krátkého zamyšlení a udělal širší poznámku: štěstí jednotlivce může významným a hlubokým způsobem přispět k celkovému rozkvětu naší lidské společnosti.

Protože je nám všem společná potřeba lásky, je možné vnímat každého, koho potkáme, za jakýchkoli okolností, jako bratra nebo sestru. Nehledě na to, jak nová je ta tvář nebo jak odlišný je oděv či chování, neexistuje žádný významný rozdíl mezi námi a ostatními lidmi. Je bláhové usuzovat z vnějších rozdílů, protože naše základní přirozenost je stejná.

Lidství je jedno a tahle malá planeta je naším jediným domovem. Abychom chránili tento náš domov, každý z nás potřebuje zažít živý smysl pro univerzální altruismus. Pouze ten může odstranit sebestředné motivace podvádění a zneužívání jeden druhého. Máme li upřímné a otevřené srdce, cítíme přirozenou sebeúctu a jistotu a není žádný důvod mít strach z ostatních.

Věřím, že na každé úrovni společnosti – rodinné, rodové, nírodní i mezinárodní – je klíčem ke šťastnějšímu a úspěšnějšímu světu růst soucítění. Nepotřebujeme se stát věřícími, ani uvěřit nějaké ideologii. Všechno, co každý z nás potřebuje, je rozvinout naše dobré lidské vlastnosti.

Snažím se jednat s každým, koho potkám, jako se starým přítelem. To mi dává nefalšovaný pocit štěstí. Je čas napomáhat vytvoření šťastnějšího světa.

Přeloženo podle článku Compassion and the Individual

Autorka překladu děkuje za spolupráci Evě Kurkové a Ladislavu Valtrovi - studentům Dharma English v o.s. Potala

5. května 2010

Tibeťané zasažení zemětřesením potřebují naši pomoc!


Ničivé zemětřesení ze dne 14. dubna o síle 7,1 stupně Richterovy stupnice si v Tibetské autonomní prefektuře Jü-šu oficiálně vyžádalo přes 2 200 obětí na životech. Zranění utrpělo přes 12 000 lidí a na 100 000 jich zůstává bez přístřeší... (více v přiložené zprávě).


Proto občanské sdružení M.O.S.T. vyhlašuje ve spolupráci s o.s. Lungta veřejnou sbírku na pomoc obětem zemětřesení v Jü-šu, číslo účtu 2800064052/2010. I malý příspěvek znamená velkou pomoc.

Pomoci můžete i rozesláním této zprávy mezi své přátele, uveřejněním na webových stránkách či vytištěním letáků a jejich umístěním na veřejných místech.

Děkujeme.

Za občanské sdružení M.O.S.T.

Jana Neboráková, Ing.
koordinátorka projektů

Tisková zpráva:
Tibeťané zasažení zemětřesením potřebují naši pomoc!

Ostrava, 3. 5. 2010: Občanské sdružení M.O.S.T. vyhlašuje veřejnou sbírku, jejíž výtěžek pomůže obětem ničivého zemětřesení v severozápadní Číně.

Ničivé zemětřesení ze dne 14. dubna o síle 7,1 stupně Richterovy stupnice si v Tibetské autonomní prefektuře Jü-šu oficiálně vyžádalo přes 2 200 obětí na životech. Zranění utrpělo přes 12 000 lidí a na 100 000 jich zůstává bez přístřeší. V této oblasti se zřítilo více než osmdesát procent budov. Starobylé tibetské město Kjegundo bylo z 90% srovnáno se zemí a není jisté, zda bude vůbec obnoveno, nebo jestli se jeho zbylí obyvatelé budou muset přestěhovat na jiné místo. Zcela bylo zničeno i několik klášterů, mezi nimi i klášter Thrangu, významný pro buddhistickou linii Karma-kagjü.

Nejvíce postiženi jsou tímto zemětřesením právě Tibeťané, kteří tvoří 97% místního obyvatelstva. Ústřední čínská vláda zareagovala ihned po katastrofě, do oblasti vyslala na 5 000 vojáků a záchranářů, kteří pomáhali na místě bezprostředně po zemětřesení. Společně s nimi se na záchranných pracích, péči o raněné a na pohřbívání obětí podíleli značnou měrou i buddhističtí mniši z okolních klášterů.

Představený kláštera Gjegu však považuje počty obětí za podhodnocené: „Jenom mniši z našeho kláštera pohřbili téměř 2 000 lidských těl, skutečný počet obětí se může pohybovat mezi 5 – 10 000 lidmi.

Situace v Jü-šu je stále velmi vážná, neboť klimatické podmínky ztěžují záchranářské práce. Postižená oblast leží v průměrné nadmořské výšce 3.500 m.n.m. a záchranné práce byly opakovaně přerušeny kvůli sněhovým bouřím. Teploty v noci klesají hluboko pod bod mrazu, lidé se před zimou a sněhem ukrývají ve stanech. Velké zemětřesení vážně narušilo dopravu, dodávky elektřiny i zdroje pitné vody. Lékaři se stále potýkají s nedostatkem zdravotnického materiálu a na některých místech také chybí základní potraviny, deky a teplé oblečení.

Je smutné, že pro česká média 2 týdny po katastrofě tato událost jako by přestala existovat. Osud obětí zemětřesení však není lhostejný zahraničním organizacím, které již dříve pomáhaly Tibeťanům žijícím v Jü-šu a byly schopny od prvních dnů organizovat účinnou pomoc – sestavit zdravotní týmy přímo na místě a zajistit okamžitý přísun vody, přikrývek, stanů, teplého oblečení a potravin pro všechny bez přístřeší. Evropské i místní organizace založily koalici „Yushu Earthquake Relief Fund“, jejímž cílem není pouze jednorázová humanitární pomoc, ale také dlouhodobější a soustavná pomoc Tibeťanům v postižené oblasti.

Proto vyhlašujeme ve spolupráci s občanským sdružením Lungta veřejnou sbírku na pomoc obětem zemětřesení v Jü-šu, číslo účtu 2800064052/2010. I malý příspěvek znamená velkou pomoc.

Účet veřejné sbírky je transparentní, celý výtěžek bude zaslán na účet „Yushu Earthquake Relief Fund“, který zajistí co nejúčelnější využití získaných peněz. Sbírka je časově omezená do 15. června. Od 16. června bude náš sbírkový účet opět využíván na podporu vzdělávání malých Tibeťanů v severní Indii. Občanské sdružení M.O.S.T. dlouhodobě podporuje tibetské uprchlíky v indickém exilu, mnozí z nich pocházejí z postižené oblasti, podobně jako J. S. 14. dalajlama.

„Pokud Vám není lhostejný osud Tibeťanů, kteří přežili ničivé zemětřesení, můžete jim spolu s námi pomoci,“ říká Sonam Tsering, Tibeťan žijící v Praze.

Duchovní i politický vůdce Tibeťanů v exilu, J. S. 14. dalajlama, vyslovil uznání a poděkování za rychlou pomoc nejen čínským úřadům, ale také všem organizacím, které se snaží Tibeťanům v Jü-šu pomáhat. Při schůzce s novináři v Dharamsále sdělil: „Apeluji na vlády, mezinárodní humanitární organizace a další sdružení, aby využily všech svých možností pro pomoc rodinám, které přežily tuto tragédii a které teď začínají s holýma rukama. Také bych chtěl naplnit přání mnohých lidí v postižené oblasti a poskytnout jim svou přítomností útěchu.“ Čínská vláda bohužel zamítla jeho žádost o krátkou osobní návštěvu své rodné vesnice a také zakázala vstup do oblasti zahraničním médiím.

Podrobné zprávy z místa zemětřesení najdete na těchto odkazech: www.yushuearthquake.com, www.tibet-foundation.org, informovat budeme i na našich webových stránkách www.protibet.org

4. května 2010

Nad rámec novinových titulků: zemětřesení v Tibetu

Na vzdáleném úbočí oplakává tibetská žena svou matku, když plameny polykají stovky těl během hromadné kremace obětí ničivého zemětřesení, které Tibet zasáhlo 14. dubna. Kameraman státní televize, která natáčí truchlící Tibeťany se zpěvem stovek mnichů v pozadí zjevně neví, že tibetská žena, kterou filmuje, se modlí k dalajlamovi.

Počty nalezených mrtvých se denně zvyšují a podle oficiálních údajů je to nyní více než 2 180, místní Tibeťané však říkají, že jich je mnohem víc. Fotografie stovek mnichů ve vínově červených rouchách, kteří odstraňují holýma rukama sutiny a hledají mrtvé, nebo se za ně za ně modlí, ukazují neštěstí jako tibetské, přestože titulky světových médií hovoří o zemětřesení v „západní Číně.“

Více než po týdnu mnozí stále ještě nevědí, že k zemětřesení došlo ve východní tibetské oblasti Kham, čínskými úřady oficiálně nazývané Tibetská autonomní prefektura Jü-šu a obývané především Tibeťany. Epicentrem zemětřesení o síle 6.9 stupňů Richterovy škály byla málo osídlená zemědělská oblast asi 50 km severně od města Ťie–ku, Tibeťany nazávaná Kjegundu.

Mrtvých je tolik, že tradiční „ptačí pohřeb“, kdy jsou těla rozřezána a nechána jako potrava dravým ptákům, není možný. Supi jsou už nasycení. Místo toho jsou těla mrtvých Tibeťanů pálena za přítomnosti stovek mnichů, kteří provádí tradiční náboženské rituály.

Většina světových představitelů, jako například ministryně zahraničí USA Hillary Clinton nebo německá kancléřka Angela Merkel, zasílá kondolence čínské vládě, nikoli dalajlamovi, ačkoli ten je mezinárodně uznáván jako legitimní zástupce tibetského lidu a trpící v zemětřesením zasažených oblastech touží po jeho přítomnosti. Pouze Nancy Pelosi, předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů a americký senátor a předseda výboru pro zahraniční vztahy John Kerry zmiňují, že zemětřesení zasáhlo tibetskou oblast.

Neštěstí nepřineslo pouze ztráty na životech, ale také nesmírné škody nábožensko-kulturní. V oblasti Kjegundu se nachází mnoho osamělých pousteven a starověkých klášterů. Zkáza klášterů a smrt mnichů u Tibeťanů dále prohlubují pocit vyloučení a vykořeněnosti.

Čínské úřady se ve snaze zvládnout následky zemětřesení chovají opatrně. Na dotazy ohledně možnosti dalajlamovy návštěvy postižených oblastí, po které rodiny obětí nesmírně touží, odpovídají bez obvyklého očerňování exilového vůdce, pouze: „Vláda plně respektuje místní náboženskou víru a zvyky a poskytuje útěchu.“ Objevují se ale zprávy o tom, že mnichům je místními úřady bráněno účastnit se záchranných operací, a že byly vyzváni k odchodu z oblasti. Jeden z čínských bloggerů napsal v příspěvku Co by měla vláda dělat kromě stažení vlajky na půl žerdi: „Jü-šu je Tibetská autonomní oblast, mnozí obyvatelé uctívají dalajlámu, proto je místo katastrofy vnímáno jako velmi citlivé. Jestliže úřady brání mnichům pomáhat při záchranných pracích, je zřejmé, že politika je důležitější než lidské životy.“

Tibetská básnířka Tsering Wangmo, která žije v exilu v USA, před pár dny napsala na svou Facebookovou stránku: „Zatímco já píšu tyto řádky, nemocní jsou letecky přepravováni do oblastních nemocnic, tisíce Tibeťanů jsou bez domova a hrstka přistěhovalců z Číny jí instantní nudlovou polévku, mnozí ještě hledají své příbuzné v sutinách domů. To je pouze začátek dlouhé a strastiplné cesty. Je mou nadějí, že těmto lidem pomůžeme překonat bezprostřední krizi a znovu vystavět jejich domy i životy.“

Autorkou tohoto článku je Kate Saunders, ředitelka komunikace v Mezinárodní kampani pro Tibet
(Článek byl zkrácen)

Tibeťany můžete přímo podpořit tady a teď prostřednictvím sbírky Mezinárodní kampaně pro Tibet: www.savetibet.org nebo www.savetibet.de
V Čechách pomoc obětem zemětřesení v Tibetu organizuje o. s. Potala ve spolupráci s o.s. Dzogčhen a organizací ASIA Onlus.

Přeloženo podle článku: Beyond the Headlines: The Earthquake in Tibet