27. února 2009

Tibetský mnich se na protest podpálil, čínská policie ho zastřelila

K okamžitému zveřejnění, 27. února, 2009

Hong Kong - Tibetský mnich byl dnes zastřelen čínskou policií poté, co se ve 13:40 pekingského času podpálil ve městě Ngaba (čínsky A-pa) ve východním Tibetu. Podle svědků události, asi dvacetiletý mnich Tape z kláštera Kirti, vykřikoval politická hesla a nesl po domácku vyrobenou tibetskou vlajku s obrázkem dalajlamy, pak se na křižovatce u hlavního tržiště zapálil. Podle výpovědí očitých svědků policie na hořícího mnicha třikrát vystřelila. Nejméně jedna kulka mnicha zasáhla. Jeho tělo bylo téměř okamžitě odklizeno, zda incident přežil není známo.

"To, že se byl mladý mnich dohnán až k tomu, že se na protest podpálil je důkazem, že čínská represe v Tibetu žene Tibeťany až na samý okraj", vyjádřila se Lhadon Tethong, výkonná ředitelka organizace Studenti za svobodný Tibet (SFT). "Takovýto zoufalý čin je projevem silné frustrace a bolesti, kterou šichni Tibeťané cítí po necelém roce nemilosrdného a cíleného útlaku a po 50 letech čínské nadvlády."

Zprávy z kláštera Kirti uvádějí, že protest mnicha přišel krátce poté, co bylo asi tisícovce mnichů včetně Tapeho, zakázáno vstupit do hlavní budovy kláštera, aby se třetí den tibetského Nového roku Losaru účastnili motliteb. Poté co jim byl přístup znemožněn, mniši se posadili před budovou a začínali se modlit, zatímco se je starší mniši snažili omlouvat a rozháněli je. Mniši je uposlechli a a vrátili se do svých pokojů. Krátce poté, mnich Tape vyšel z kláštera, když byl na ulici vytáhl vlajku a vydal se směrem k nedalekému tržišti.

Desítky Tibeťanů z Ngaby a jejích přilehlých oblastí byli loni zabiti a mnoho dalších zmizelo nebo bylo uvězněno při šíření protestů Tibetem. Fotky Tibeťanů zastřelených v Ngabě byly jedny z mála důkazů obětí těchto protestů o nichž se dozvědel celý svět. Po protestech byli mniši z kláštera Kirti vystaveni nejkrajnějším způsobům mučení, špatnému zacházení a byli čínskými orgány zastrašováni. Celá oblast je od té doby uzavřena a během posledních měsíců byl cizincům přístup do Ngaby zakázán.

Článek přeložen podle tiskové zprávy organizace Studenti za svobodný Tibet (SFT).

Foto: Již v dubnu roku 1998 se na protest proti nedostatku pozornosti a pomoci mezinárodního společenství vůči utrpení v Tibetu upálil tibetských mnich Thupten Ngodup.

23. února 2009

Festival ProTibet 2009

Občanské sdružení M.O.S.T. pořádá již osmý ročník Festivalu ProTibet. Kulturní akce tohoto ročníku festivalu se budou konat v Ostravě, Praze, Olomouci, Pardubicích, Opavě, Frýdku-Místku, Přerově a Poličce. Tento ročník je významný také tím, že se ho účastní přímo Tibeťané žijící jak v ČR tak v zahraničí. Festival má za cíl upozornit nejen na 50 let násilného obsazení Tibetu Čínou, na porušování lidských práv, ale také přiblížit himalájskou kulturu a život Tibeťanů v exilu.

Festival přinese české veřejnosti širokou škálu kulturních akcí a možností odpočinku. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy fotografií, zhlédnout dokumentární filmy, zúčastnit se zajímavých přednášek či autorských čtení nebo zajít na kvalitní hudební představení. Festival se zaměřuje na všechny věkové kategorie včetně školní mládeže.

Na koho se můžete těšit?

Významnou návštěvou festivalu bude Lama Kalsang učitel tibetského buddhismu, který bude přednášet o tibetské kultuře a buddhismu. S dalšími Tibeťany se mohou návštěvníci setkat na řadě koncertů. Vystupovat bude Tibeťan Lobsang Dargye žijící v Irsku, který hraje tradiční tibetskou hudbu a zpívá. Dále vystoupí Tibeťan Sonam Tsering žijící v ČR, který hraje na tradiční nástroje buddhistických mnichů.

Hudební fanoušky alternativy a minimalismu potěší Vladimír Václavek a také koncerty alternativně - rockových skupin Jesus Om nebo Všehomír. Všechny vystupující spojuje vztah k tibetské kultuře, která se projevuje v jejich tvorbě. Ozdobou letošního ročníku bude také herečka Květa Fialová, která přečte tibetské příběhy.

Dne 10. března si každoročně připomínáme obsazení Tibetu Čínou. Na znamená solidarity s tibetským národem bude v Ostravě malována tibetská vlajka a v Pardubicích se uskuteční svíčková vigilie.

Milovníci filmu budou mít vzácnou příležitost zhlédnout premiéru dokumentu „Poselství Tibeťanů“, který natočil pan Arnaud Desjardins. Dokument mapuje situaci Tibeťanů v 60. letech 20. století a vznikl za podpora J.S. dalajlamy. Na programu jsou také filmy a besedy s autorem dokumentů o Tibetu, s panem Ing. Zdeňkem Urbancem.

O životě Tibeťanů a tibetských dětí v indickém exilu se návštěvníci mohou dovědět na přednáškách koordinátorek projektů o.s. M.O.S.T. Ing. Jany Neborákové a Mgr. Karin Machaté. Obě pracovaly půl roku v indických Himalájích v tibetských exilových vesničkách v roce 2008. Přednášky budou doplněny jedinečným dokumentem Útěk přes Himálaj.

O své zážitky z pobytu v buddhistickém klášteře se podělí člen občanského sdružení M.O.S.T. Adam Kubesa. Do Tibetu nás svými příběhy z cest zavedou pozvaní hosté jako např. Markéta Dolistová nebo Mgr. Hana Valečková. Do atmosféry oblasti Himalájí se přeneseme i výstavou fotografií MuDr. Pavla Béma a přednáškou cestovatele Ing. Oldřicha Bubáka.

Na besedě "Tibet a česká politika" vystoupí PhDr. Kateřina Jacques z poslanecké Skupiny přátel Tibetu, aby umožnila zájemcům nahlédnout do zákulisí české politiky a jejímu vztahu k Tibetu a Číně.

V neposlední řadě se příznivci "Střechy světa" doví o českých dobrovolnících, kteří se při svém loňském pobytu v Himalájích Malého Tibetu zaměřili zejména na místní ekologii.

Program Festivalu ProTibet 2009 najdete na www.ProTibet.org

21. února 2009

Proč Tibeťané na párty nepřijdou?

The Huffington Post, 18. února, 2008

"Čínské politické kruhy se začínají obávat, když se blíží nějaké výročí," říká profesor Perry Link, odborník na lidská práva v Číně z Kalifornské univerzity v Riverside. A letos se mají skutečně čeho bát, protože v roce 2009 si připomeneme 30 let od zboření pekingské Zdi demokracie, 20. let od doby, kdy čínská Lidová osvobozenecká armáda brutálně potlačila studentské povstání na náměstí Nebeského klidu a nakonec 50 let od Tibetského národního povstání.

Jenže Peking mívá většinou spíše schizofrenické sklony ohlašovat předem politicky citlivá výročí a pak se usilovně snažit zvládat jejich zrovna tak choulostivé důsledky. Čínská vláda vítá březen 2009 jako 50. výročí "demokratického převratu" v Tibetu a tak na 28. března vyhlásila "Den osvobození od otroctví", připomínající potlačení povstání vykořisťovatelské třídy a osvobození milionu tibetských otroků od útlaku. Státní tisková agentura Nová Čína uvedla, že se jedná o den, který je příležitostí pro Tibeťany, aby oslavili všechny ty dobré dny, které mohli prožít od demokratického převratu." Avšak pro většinu Tibeťanů je březen 2009 připomínkou 50. výročí od proslulého povstání proti čínské nadvládě, prohrou, která potvrdila status Tibetu jako status okupovaného národa.

Zatímco pro Komunistickou stranu Číny je březen časem oslav úspěchů a potvrzení součaného politického stavu, pro Tibeťany je časem zármutku nad ztrátou vlastní země a potvrzením odhodlanosti k odporu. Bylo by obtížné najít tak protichůdné národní pohledy na tytéž historické události.

25. ledna byl na jednom tibetském blogu zvěřejněn komentář v čínštině, v němž se psalo, že Strana chce, aby Tibeťané "zpívali a tančili a oslavovali Den osvobození od otroctví, osvobození starého Tibetu a milionů otroků od dob temna. Není říkat něco proti, mluvit o rodinách, které se rozpadly, lidech, kteří byli zabiti nebo umláceni k smrti za účelem udržení jednoty vlasti a lidu. Ne, o tom se přeci nezmiňujme."

Fotografie tančících obyvatel tibetského venkova oslavujících vyhlášení "Dne osvobození od otroctví" (Nová Čína):

Strana chce, aby se Tibeťané radovali, nebo aby to alespoň vypadalo, že se radují. Pokud se emancipovaní otroci a jejich potomci zdají být skleslí a demprimovaní, nebo ještě hůře, vyrazí do ulic, aby protestovali proti svému "osvobození", nevypadá to dobře. A to je přesně to, co se děje. Mezinárodní kampaň pro Tibet (ICT) oznámila, že "tibetské ženy jsou na veřejnosti vážné, aby ukázaly spíše svůj smutek než radost, a aby daly symbolicky najevo neslavnostní náladu nosí s sebou a pojídají v ulicích suchý chléb." Navíc britská lidskoprávní organizace Svobodný Tibet (Free Tibet) informovala, že tento měsíc byly zaznamenány největší protesty Tibeťanů od loňského jara. Propukly v okresu Li-tchang v oblasti provincie Kham 15. února a během několika dní vyústily v desítky zatčení a dvě nepotvrzené oběti na životech. Protesty byly jednoznačně podníceny zatčením tibetského muže, který veřejně apeloval na Tibeťany, aby neslavili tibetský Nový rok Losar.

Tibetské blogy se hemží názory a postoji na toto na popularitě nabírající hnutí, které se šíří regiony a vyzývá Tibeťany, aby bojkotovali oslavy Losaru a namísto oslav drželi národní smutek za oběti loňských potlačených protestů. Mary Beth Markey z Mezinárodní kampaně pro Tibet (ICT) to popisuje jako "překvapivé a velice významné vyjádření podobné tomu, kdyby se lidé ve Spojených Státech vzdali oslav Díkůvzdání." A strana ono hnutí zaznamenala.

Vyjádřeno slovy jednoho tibetského komentáře na internetu: "Naše skvělá strana není spokojená, protože zrovna, když chce, abychom se radovali, my se neradujeme. A to je problém našeho myšlení ... Strana zblízka sleduje kdo je a kdo není šťastný, kdo slaví nebo neslaví Nový rok."

Je tibetskou tradicí, součástí rodinného pohřebního rituálu Nový rok neslavit, pokud v předešlém roce zemřel člen rodiny. Neslavení Losaru jako držení smutku za ty, kdo ztratily své životy při loňském povstání je vyjádřením toho, že ti, kdo zemřeli při protestech byli členy rodiny. "Připomeňme si 10. března naše bratry a sestry a udělejme z tohoto dne demonstraci všech dob", vyzývá jeden bloger. Jiný Tibeťan, žíjící v exilu, píše: "Proč bychom měli mít na Nový rok na tváři falešný úsměv? Nebudeme slavit, protože jsme všichni Tibeťané. ... Budeme držet při sobě v časech utrpení i veselí."

Woeser, tibetská spisovatelka a blogerka, která se stala laureátkou tibetského boje za svobodu píše: "Zažehněme máslové lampy, obětujme a vzpomínejme zesnulých ... v ústraní, kam hledáček kamer nedohlédne." Dále uvádí, že "v Rebkongu, místní správa prošla všechny domovy a přiměla Tibeťany podepsat se nebo poskytnout otisky prstů pod prohlášení: "Slibuji, že narozdíl od loňska letos nedojde k žádným demostracím, zaručuji se, že budu letos slavit Nový rok."

V jednom článku v čínštině na tibetských webových stránkách s názvem "Neslavte letos Nový rok" stojí:

Jaképak radosti by mě snad přivedly k zapomnění těch zmařených životů?
Vzpomínal jsem jich ve snu, vzpomínal své krajany,
jak mrtví leželi na cestách do bílého zahaleni.
A jedna ruka náhle pokynula mi:
Ach, jak těsno v nebi!

Po většinu Tibeťanů Losar letos připadá na 25. února. V některých částech východního Tibetu je však tibetský a čínský nový rok tradičně slaven v ten samý den, letos to bylo 26. ledna. Když se ukázalo, že tamější Tibeťané nebyli v náladě na oslavy, úřady začaly rozdávat petardy, aby je k oslávám povzbudili.

Podle Mezinárodní kampaně pro Tibet (ICT), anonymní tibetský bloger ze severovýchodní provincie Amdo napsal: "Díky Výboru strany v okresu Sia-che za to, že nám byly rozdány petardy v hodnotě 100 juanů (14 am. dolarů). Bylo to za účelem prolomení veřejného odporu k oslavám Nového roku. Vzal jsem si petardy, ale nikdy jsem o tom svému otci neřekl, protože jinak by mě asi ubil k smrti, takže jsem je raději vyhodil do záchoda. Okresní úřednící mají teď plné ruce práce se zjišťováním, kdo ještě petardy nepoužil. ... Oficiální dohled nad tím, zda lidé dělají či nedělají ohňostroj, a nepřetržité pouliční hlídky Lidové osvobozenecké armády, jsou letos v Sia-che novou skutečností."

Podle nejmenovaného zdroje se skupina mnichů náhle rozhodla pro meditační retreat, když se je při prohlídce kláštera Kirti v provincii Amdo v Amdo Ngabě, pokoušeli úřady přimět k tomu, aby se připojili k oslavám Nového roku. Odmítnout účast na oslavách vlastní kulturní tradice se na první pohled nezdá být přílišnou provokací. Ale reakce strany je důkazem, jak vážně tyto věci Komunistická strana Číny bere, a byla to přesně tato reakce, která pozvedla tibetskou kampaň proti oslavám Nového roku z pouhého zármutku jednotlivce na akt občanské neposlušnosti.

Poněkud zoufalým tahem bylo prohlášení čínské státní Tibetské televize, XZTV, z 15. února, v němž oznámila, že vláda nabízí Tibeťanům zlevněné poukázky na nákupy pro oslavy tibetského Nového roku. Strana může zaplatit klobouky, připravit pohoštění, naladit CD přehrávač, rozvěsit vlaječky, ale kádrové objevili meze své moci - nemůžou přinutit Tibeťany, aby se bavili.

Rebecca Nowick je spisovatelka a zakládající členka rádia The Tibet Connection. V současné době žije v indické Dharamsale.

Přeloženo podle článku: Why Tibetans Won't Come to the Party

9. února 2009

Petice za nalezení mírového řešení situace v Tibetu je online!

Petici za nalezení mírového řešení situace v Tibetu je nyní možné podepsat i online. Stačí se jen zaregistrovat, celá věc Vám zabere 2 minuty. Naleznete ji na http://www.petice.net/zatibet

Máte-li zájem sesbírat podpisy ve svém okolí, od svých přátel a známých, je si zde možné stáhnout text petice i podpisové archy.

Současně s peticí probíhá i anketa. Anketní otázka zní: Jaký mírový způsob řešení situace v Tibetu považujete za nejefektivnější? K hlasování není potřeba registrace.

Tibet na Facebooku

Nyní najdete informace o Tibetu i na Facebooku. Připojte se ke skupině Tibet (Česká republika) a buďte informováni nejen o tom, co se děje v ČR.

Skupina je otevřená pro všechny, kdo se zajímají o Tibet: současnou situaci, akce v ČR, kulturu, tradici a buddhismus, zvláště pak pro ty, kdo chtějí pomáhat Tibetu aktivně.

8. února 2009

Skupina přátel Tibetu (SPT)

V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

Kdo je SPT:
Skupina přátel Tibetu byla založena 14. února 2007 z iniciativy poslankyně za Stranu zelených Kateřiny Jacques. Sdružuje poslance a poslankyně ze všech parlamentních politických stran s výjimkou Komunistické strany Čech a Moravy.

Členky a členové:
Kateřina Jacques (SZ), Marek Benda (ODS), Petr Bratský (ODS), František Bublan (ČSSD), Martin Bursík (SZ), Tomáš Dub (ODS), Radim Chytka (ODS), Ondřej Liška (SZ), Marcela Mertinová (ČSSD), Vlasta Parkanová (KDU-ČSL), Petr Pleva (ODS), Přemysl Rabas (SZ), Jan Schwippel (ODS), Lucie Talmanová (ODS), Tomáš Úlehla (ODS)

Podporují a účastní se akcí SPT:
bývalá ministryně za lidská práva Džamila Stehlíková (SZ),
senátor Jaromír Štětina (nez. za SZ)

Skupina je otevřena všem, kteří vnímají nedělitelnost a univerzalitu lidských práv doma i ve světě a chtějí se zasazovat o reflexi tragického osudu tibetského lidu. Cílem tohoto úsilí je přispět k ochraně základních lidských práv a svobod Tibeťanů a záchraně jejich kulturního a náboženského dědictví.

Činnost SPT je rozmanitá:

- každoročně připomíná Den Tibetu (10. březen)

- váženými hosty byli vyslanci Jeho Svatosti dalajlamy Kelsang Gyaltsen a Tseten Samdup Chhoekyapa

- pořádá přednášky, promítání filmů a výstavy

- spolupracuje s nevládními organizacemi v ČR, jako jsou např. Amnesty International, International Campaign for Tibet, Lungta, M.O.S.T., Olympic Watch nebo Potala

- iniciovala historicky první prohlášení Poslanecké sněmovny PČR k situaci v Tibetu (přijato v dubnu 2008)


Výběr z aktivit jednotlivých členek a členů skupiny:

- vyvěšení tibetské vlajky místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem před budovou ministerstva

- veřejný protest poslanců a poslankyň Strany zelených proti nekritické výstavě o Číně ve sněmovním předsálí

- vyvěšení tibetské vlajky z oken Poslaneckého klubu Strany zelených při příležitosti Dne Tibetu 2008

- účast poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Ondřeje Lišky a Přemysla Rabase na demonstracích za podporu Tibeťanů před čínskou ambasádou a předání otevřeného dopisu velvyslankyni Číny k událostem v Tibetu

- projekt poslance ODS Radima Chytky - natáčení dokumentárního filmu ku příležitosti 50. výročí šíření tibetského buddhismu západním světem včetně České republiky

- rozvinutí tibetských vlajek v Poslanecké sněmovně PČR u příležitosti návštěvy delegace Výboru pro etnické záležitosti Všečínského shromáždění lidových zástupců jako symbolické vyjádření zájmu o osud Tibeťanů

- diskuze o životě Tibeťanů s evropským zástupcem International Campaign for Tibet Stewartem Wattersem


***

Marek Benda: "V souladu se svými životními zkušenostmi pokládám za nezbytné otázku lidských práv představitelům Číny při každé příležitosti připomínat. Slabí a utlačovaní nesmějí být zapomenuti."

Kateřina Jacques: "Úsilí o záchranu tibetské kultury, náboženství, tradic a samotných Tibeťanů je závod s časem. Každým dnem je lidstvo chudší o hodnoty, které se Tibetu ztrácí. Ve jménu humanity je naší povinností postavit se na stranu pravdy a zachránit Tibet."

Tomáš Dub: "Parlament není vázán žádnými diplomatickými omezeními, a právě proto má možnost i povinnost, upozorňovat na záležitosti světové politiky jako jsou Tibet a Taiwan. A právě proto máme v parlamentu Skupiny přátel Taiwanu a Tibetu."

***

PROHLÁŠENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY K SITUACI V TIBETU


s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech za rok 2007, usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 a usnesení Evrospkého parlamentu ze dne 15. února 2007, v návaznosti na rezoluci Senátu Parlamentu České republiky ze dne 20. března 1998, v návaznostina usnesení Vlády České republiky ze dne 17. března 2008, v reakci na události posledních dnů, během nichž došlo k násilí v Tibetské autonomní oblasti,


vydává Poslanecká sněmovna toto prohlášení:

Poslanecká sněmovna vnímá lidská práva jako nedělitelnou a univerzální hodnotu, na jejíž dodržování mají nárok lidé všude na světě.

Poslanecká sněmovna vyzývá jak čínské orgány, tak demonstrující, aby se zdrželi jakéhokoliv násilí.

Poslanecká sněmovna pokládá za důležité, aby světová veřejnost měla možnost získat informace o aktuálním dění v Tibetu , a proto žádá vládu ČLR, aby umožnila přístup zástupcům světových sdělovacích prostředků do oblasti.

Poslanecká sněmovna pokládá za vhodné, aby do oblasti byli vysláni zástupci OSN a Červeného kříže, za účelem objasnění událostí posledních dnů.

Poslanecká sněmovna vyzývá k takovému politickému řešení práv tibetského lidu, které by reflektovalo zájmy a přání Tibeťanů a jejich kulturní a náboženskou svébytnost.

Poslanecká sněmovna podporuje účinné pokračování dialogu mezi Jeho Svatostí dalajlamou a představiteli Čínské lidové republiky. Řešení situace v Tibetu by mělo vycházet ze závěrů tohoto dialogu.

Poslanecká sněmovna - vzhledem k tragickým zkušenostem s politickými procesy v Československu a po rehabilitaci československých politických vězňů v 90. letech minulého století - trvá na propuštění a rehabilitaci všech občanů, kteří byli potrestáni za prosazování svých politických názorů nebo náboženského vyznání a za uskutečňování svých nezadatelných práv.

Poslanecká sněmovna vyzývá všechny své přestavitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti.

Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že toto prohlášení souzní s olympijskými ideály a Olympijskou chartou.

Parlament České republiky, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 2008

***

Informace byly převzaty z informačního letáku Skupiny přátel Tibetu. Více informací naleznete na http://www.katerinajacques.cz/37/rubrika/skupina-pratel-tibetu/