26. září 2008

Vraždy a mučení pokračovaly také v průběhu olympijských her

MADRID, Evropské zpravodajství
04/09/2008
Očitý svědek vypovídá u soudu, že vraždy a mučení páchané čínskou vládou pokračovaly také v průběhu olympijských her.

Ředitel Tibetského centra pro lidská práva a demokracii (TCHRD) tibetské exilové vlády, Urgen Tenzin, vypověděl včera před soudcem španělského Nejvyššího vrchního soudu Santiago Pedrazem, že vraždy a mučení páchané čínskou vládou v Tibetu v průběhu konání olympijských her pokračovaly.

V tiskovém prohlášení po výpovědi před soudem Tenzin uvedl, že demonstrace “proti čínské represívní politice” vedly k více než stovce úmrtí a přibližně 6 tisícům zatčených. Tenzin dále uvedl, že “zadržení jsou podrobováni nelidskému týrání” a prohlásil, že situace se po olympiádě nezlepšila.

Žalobci – Komise pro podporu Tibetu (CAT), soukromá Nadace Dům Tibetu a Tubten Wangčhen Šerpa - včera soud seznámili s filmem dokumentujícím zmíněné represivní činy.

Ředitel Tibetského centra pro lidská práva a demokracii (TCHRD) je prvním svědkem, který bude 5. srpna vypovídat proti Lienu Kuang-liemu – současnému čínskému ministru obrany, Keng Chuej-čchangovi – ministru státní bezpečnosti a náměstkovi ministra bezpečnosti, Čang Čching-liovi – tajemníku čínské komunistické strany v Tibetské autonomní oblasti, Wang Le-čchüanovi – členu politbyra komunistické strany Číny, Li Te-čuovi – řediteli komise pro etnické záležitosti, generálu Tchung Kuej-šanovi – veliteli čínské lidové osvobozenecké armády v hlavním městě Tibetu Lhase, a proti generálu Čan Kuej-chuovi – politickému komisaři vojenského komanda Čcheng-tu, v soudním procesu jemuž předsedá soudce Pedráz.

Čang čching-li

Wang Le-čchüan

Lien Kuang-lie

Li Te-ču

Keng Chuej-čchang

Tenzin doporučil soudci osobně navštívit Tibet nebo sousední Indii – kam tibetští uprchlíci unikají, když opouštějí zemi – aby byly skutečnosti přednesené soudu ověřeny a rovněž získána svědectví od těch, ktěří represi na vlastní kůži zažili. “V současné době je velmi těžké získat spolehlivé informace”, sdělil, neboť příčinou řady zadržení byla snaha Tibeťanů “bránit svá základní lidská práva”. “Doufám, že tento soudní process přinese spravedlnost tibetskému lidu,” dodal Tenzin.

Na dnešek plánováné prohlášení ministra bezpečnosti tibetské exilové vlády bylo odloženo s ohledem na svědkovu zaneprázdněnost.

5. srpna přijal soudce Pedráz pravomoci španělské jurisdikce vyšetřovat provinění jako “zločiny proti lidskosti páchané na tibetském lidu”. Podle organizace, která žalobu podala, čínské vedení zavinilo “nejméně 203 úmrtí, více než 1000 vážně raněných a 5972 neoprávněných zadržení a nedobrovolných zmizení.”

“HROMADNÉ A SYSTEMATICKÉ VYVRAŽĎOVÁNÍ”

Podle žalobců nařídilo těchto sedm vysoce postavených členů čínské vlády “hromadné a systematické vyhlazování” Tibeťanů a jsou tedy odpovědni za “vážná zranění, mučení a nedobrovolná zmizení” páchaná od 10. května roku 2008.

Obžaloba je viní z “úmyslných zabití či surových ublížení na těle, nedobrovolných zmizení, věznění a odejmutí svobody" a v těchto případech z porušování mezinárodního práva včetně odsouzeníhodného mučení, zatímco Tibeťané jsou “skupinou či společenstvím, které je perzekuováno" čínskými orgány “z politických, rasových, národnostních, etnických či náboženských důvodů, diskriminace na základě pohlaví a dalších důvodů, které jsou v rámci mezinárodního práva všeobecně považovány za nepřijatelné.”

Soudce rovněž požádal žalobce o předložení veškeré dostupné dokumentace, týkající se uvedených činů a o poskytnutí podrobností o úloze každého obviněného.


DRUHÉ VYŠETŘOVÁNÍ SITUACE V TIBETU

Od ledna 2006 vede Ismael Moreno, soudce druhého španělského ústředního soudu, nezávisle na vyšetřování soudce Pedráze, proces proti čínskému prezidentovi Ťiang Ce-minovi, dalším šesti bývalým komunistickým vůdcům v Tibetu a čínské vládě, poté co tytéž organizace podaly žalobu pro genocidu páchanou od roku 1950.

Kromě Ťiang Ce-mina jsou dalšími obviněnými: Li Pcheng – bývalý premiér v období represe v Tibetu, tajemníci čínské komunistické strany v Tibetu: Žen Žung (úřadující v letech 1971 – 1980) a Jin Fa-tchang (úřadující v letech 1980 – 1985), Čchen Kchuej-jen (1992 – 2001), Teng Te-liun ministr pro rodinné plánování v 90. letech a Čchen Kchuej-jen, vůdce čínské bezpečnosti a Lidové ozbrojené policie z období represí konce 80. let.

Přeloženo podle článku v Eco.diario.es

25. září 2008

Evropský parlament jmenoval 3 finalisty Sacharovy ceny pro rok 2008

Finalisty udělení Sacharovy ceny pro rok 2008 se stali:

Chu Ťia - vězněný čínský enviromentalista a obránce demokratických principů

Alexandr Kozulin - běloruský politický vězeň a vůdce občanské iniciativy za svobodu

Opat Apollinaire Malu Malu - předseda nezávislé volební komise Demokratické republiky Kongo

Vítěz bude vybrán v polovině října a cena bude nominovanému udělena v Štrasburku 17. prosince. Kromě ceny samotné dostane vítěz finanční obnos v hodnotě €50 000 (1 200 800 Kč).

Více informací naleznete v angličtině zde.

14. září 2008

Podpořte udělení Sacharovy ceny dalajlamovi!

Unie pro Evropu národů (konzervativní politická skupina v Evropském parlamentu) anonymně podpořila nominaci dalajlamy na letošní Sachorovu cenu. 10. září bylo na společném zasedání Zahraničního výboru Evropského parlamentu a Evropské komise pro rozvoj a Subkomise pro lidská práva představeno 8 oficiálních kandidátů. 22. září 2008 bude rozhodnuto o 3 konečných kandidátech ceny.

Doporučená akce pro všechny protibetské organizace (TSG) v členských státech Evropské unie: Napiště všem členům Evropského parlamentu z Vašich zemí a naléhejte na ně, aby podpořili udělení ceny Jeho Svatosti! Seznam všech členů a kontaktní email naleznete na oficiálních stránkách parlamentu Evropské unie.

Mezi nominovanými jsou dále vězněný čínský enviromentalista a obránce demokratických principů Chu Ťia, běloruský politický vězeň a vůdce občanské iniciativy za svobodu Alexandr Kozulin, bývalá kolombijská kandidátka na post prezidenta Ingrid Betancourt a další.

Dalajlama je navrhován polskou členkou Evropského parlamentu (EP) Hannou Foltyn-Kubickovou z Unie pro Evropu národů (UEN).

Program nominace 3 kandidátů Sacharovy ceny dne 22. září 2008 zde.


O Sacharově ceně

Od roku 1988 uděluje Evropský parlament každoročně „Sacharovovu cenu za svobodu myšlení“, aby vyznamenal v duchu Andreje Sacharova osobnosti nebo organizace za jejich nasazení v boji za lidská práva a základní svobody a proti utlačování a nespravedlnosti. Andrej Sacharov (1921–1989), renomovaný fyzik, člen akademie věd, disident a nositel Nobelovy ceny za mír z roku 1975, poslal Evropskému parlamentu ze svého exilu v Gorkém poselství, ve kterém dojatě vyjádřil svou radost z toho, že Evropský parlament chce vytvořit „cenu za svobodu myšlení“, která by nesla jeho jméno. Právem v tom viděl povzbuzení pro všechny, kteří se jako on upsali boji za dodržování lidských práv.

Dosavadní nositelé Sacharovovy ceny stejně jako on potvrzují, kolik odvahy, trpělivosti a vnitřní síly vyžaduje obrana lidských
práv a vymáhání jejich univerzální platnosti. Skoro vždy byl jejich boj za lidskou důstojnost spojen s velkými obětmi – nezřídka s pronásledováním, ztrátou osobní svobody nebo s vyhnáním z vlasti.

Sacharovovou cenou oceňuje Evropský parlament mimořádné počiny, které jsou v duchu svobody myšlení a slova zaměřeny proti netoleranci, fanatismu a nenávisti. Udělováním této ceny vyjadřuje přesvědčení, že k základním právům na svobodu patří nejen právo na život a nedotknutelnost, ale i svoboda smýšlení a svoboda tisku. Tyto dvě svobody jsou největší záštitou proti utlačování a měřítkem pro posouzení, zda je společnost demokratická a otevřená.

Článek 19 Mezinárodního paktu Organizace spojených národů o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966 zakotvil právo na neomezenou svobodu smýšlení a na svobodné vyjadřování názorů. Toto „právo (zahrnuje) svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby (…)“, odráží ducha, který přiměl Evropský parlament ke zřízení Sacharovovy ceny.

Evropský parlament uděluje cenu za zásluhy v boji za lidská práva dotovanou 50 000 eury v rámci slavnostího zasedání ve Štrasburku, které se koná kolem 10. prosince, v den, kdy byla v roce 1948 podepsána Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů.

9. září 2008

30. výročí centra Rabten Čhöling ve Švýcarsku

Ve dnech 9.–10. srpna 2008 se v Mont Pelerinu poblíž města Vevey ve Švýcarsku konaly oslavy 30. výročí založení buddhistického centra Rabten Čhöling. Toto středisko, založené Geše Rabtenem v r. 1977, se původně jmenovalo Tharpa Čhöling.

Geše Rabten (1921–1986) byl významným tibetským náboženským představitelem a mistrem meditace. Narodil se v Khamu, po 20 let studoval a posléze i vyučoval v proslulém klášteře Sera poblíž Lhasy a získal nejvyšší učenou hodnost geše-lharampa v Indii, kam po roce 1959 odešel do exilu. Byl rovněž pomocníkem dalajlamy pro otázky náboženství. V roce 1975 přijel do Švýcarska a začal zde poskytovat buddhistické učení skupině zájemců, kteří si oblíbili jeho jasný výklad učení a požádali ho, aby zůstal v Evropě déle. Na základě toho a s podporou místních příznivců vzniklo v r. 1977 v Mont Pelerinu buddhistické centrum, které svým významem posléze vyšlo daleko za hranice Švýcarska. Po smrti Geše Rabtena v r. 1986 bylo centrum podle něho přejmenováno na Rabten Čhöling. Nové převtělení Geše Rabtena bylo potvrzeno Jeho Svatostí dalajlamou XIV v r. 1990 a stal se jim 3letý Tendzin Rabgjä, kterému letos v listopadu bude 21 let. Posledních zhruba 20 let je ředitelem tohoto centra, z něhož posléze vznikl Institut vyšších tibetských studií, Gonsar rinpočhe, uznávaná autorita a jeden z významných duchovních učitelů tibetského buddhismu v Evropě.

Institut se nachází jednom z horských vrcholků v malebné krajině Mont Pelerinu a z nadmořské výšky 810 m shlíží na vyhlášené vinice města Vevey; je odtud nádherný výhled dolů na Ženevské jezero a nahoru na alpské vrcholky, pokryté sněhem i v létě. Ráno a večer je slyšet cinkání zvonečků na krku krav, které se vydávají na pastviny a zpět. Vzduch je čistý a průzračný, pohled na strmé vrcholky hor zklidňuje duši a myšlenky. Ve Vevey, jednom z nejkrásnějších míst švýcarské Riviéry, žil po dlouhá léta Charlie Chaplin. Dodnes je zde závod na výrobu čokolády Nestlé a muzeum potravin. Centrum Rabten Čhöling se nachází ve vyšších polohách nad vzdáleným městem a spojuje v sobě buddhistický klášter a zároveň také Institut vyššího tibetského učení. V současné době v něm žije 25 mnichů a 6 mnišek (tibetských i evropských) a přibližně 20 studentů, kteří se seznamují s učením tibetského buddhismu. Mniši dodržují mnišskou disciplínu podle norem Vináji a účastní se každodenních modliteb a rituálů včetně odloučení a meditací.

K úkolům institutu patří:
- zachovat a předávat kulturu a náboženství tibetského buddhismu na Západě v jejich živé, autentické podobě;
- udržovat duchovní hodnoty a kulturu Tibeťanů, zvláště u mladé generace, která se usadila ve Švýcarsku a v dalších evropských zemích;
- reagovat na duchovní potřeby a požadavky Evropanů, kteří si přejí studovat různé aspekty tibetského buddhismu, jako filosofie, psychologie, meditace, umění, medicína atd.

Pro splnění těchto úkolů institut poskytuje minimálně 7letý kurs výuky, jehož součástí jsou semináře a meditační kursy pro začátečníky a pokročilé studenty. Plný kurs výuky v tomto institutu zahrnuje následující disciplíny:
- pramána (logika)
- páramita (cesta a jeho stupně)
- mádhjamika (filosofický vzhled a střední cesta)
- vinaja (mnišská disciplína)
- abhidharma (fenomenologie)

Podmínkou pro četbu a pochopení tibetských textů je ovšem důkladné studium tibetského jazyka. V centru se pravidelně konají intenzivní kurzy tibetštiny. Po úspěšném zvládnutí programu výuky získávají studenti diplom o absolvování studia. Každodenní výuku pro studenty i mnichy zabezpečují zkušení učitelé, jakými jsou např. Gonsar rinpočhe, Geše Thubten Thinlä a Geše Buga, který je mladším bratrem zesnulého Geše Rabtena. Na pozváni institutu sem přijíždějí i další známí učitelé, kteří provádějí výuku různých aspektů buddhismu a dávají iniciace. Několikrát navštívil institut také Jeho Svatost dalajlama XIV. V r. 1979 byl dalajlama přítomen oficiálnímu zahájení centra, přičemž dával jedno ze svých prvních učení na Západě. Opětovně pobýval v centru v r. 1988, kdy udělil své požehnání nově otevřenému buddhistickému chrámu. Centrum Rabten Čhöling navštívili i další významní představitelé tibetského buddhismu, jako např. Ling rinpočhe, Jeho Svatost Sakja Thidzin rinpočhe, Song rinpočhe, Serkong rinpočhe, Rato rinpočhe, Lati rinpočhe atd. Centrum navštívili i další přestavitelé buddhismu, jako například, Mahasi Sajadavo z Barmy a Ku San z Koreje atd. Do centra přijíždějí malíři, umělci a lékaři, kteří pořádají zde své kursy a semináře, věnované astrologii, medicíně a buddhistické malbě. Každoročně během letních prázdnin se pořádají kurzy meditace a dva týdny jsou věnovány dětem. Probíhá výuka buddhistické filosofie, etiky, tibetského písma a jazyka, konají se exkurze do okolí a různé hry. Buddhistické svátky se slaví podle tradičních rituálů, s modlitbami a meditacemi. Všichni, kdo mají zájem o tibetskou kulturu a buddhismus a chtějí na vlastní oči uvidět nádhernou okolní krajinu, jsou srdečně zváni do Rabten Čhölingu, aby se zúčastnili aktivit tohoto centra v tomto harmonickém prostředí.

Svátek oslav 30letí centra začal v sobotu 9. srpna ráno v 8:30 hod., kdy se v buddhistickém chrámě konal obřad uctívání božstva Táry. V 9:30 se před chrámem u buddhistické stúpy konal obřad vykuřování. V 10 hodin bylo oficiální zahájení slavnosti ve velkém bílém stanu, který byl vybudován v Tassonneyeres, na území nadace Rabten, kde se nachází budova nakladatelství a knihovna s velkou sochou Geše Rabtena. Na vysokém podiu seděli pozvaní hosté, mniši z centra a představitelé různých náboženství – katolického, židovského i hinduistického vyznání. Představitele těchto náboženství a hosté vystoupili s gratulacemi, udělovali požehnaní a předávali dary. Např. chargé d´affaires mongolského velvyslanectví ve Švýcarsku věnoval velký obraz kláštera na pozadí vysokých hor v Bulganském ajmaku v Mongolsku. V Rabten Čholing studují několik mnichů z kláštera Amarbajasgalant v Mongolsku.

Na svátek přijeli Tibeťané a Kalmyci žijící v Evropě a také Mongolové, kteří žijí ve Švýcarsku. Tibeťaně byli v nádherných barevných krojích, bylo hodně mladých rodin s malými detmi. Gonsar rinpočhe vystoupil s úvodním projevem, v němž připomněl slavnou minulost centra Rabten Čhöling a jeho zakladatele, poděkoval švýcarské vládě a švýcarskému lidu, kteří umožnili Tibeťanům žít a zachovávat své zvyky a tradice v Evropě. S krátkým projevem v angličtině vystoupil i mladý Rabten rinpočhe. Dále oba rinpočheové věnovali dary představitelům center Rabten působících v dalších evropských zemích – v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Maďarsku a v České republice. Hosté z těchto center dostali diplomy a nástěnné hodiny se znaky všech těchto evropských středisek s jejich tibetskými názvy, jubilejní medaile a pamětní plakety. Po obědě se konal slavnostní koncert, na kterém vystoupily tradiční postavy tibetské kultury jako Bílý Stařec a Bílý Lev, poté se na pódiu objevili roztomilé tibetské holčičky v krojích a předvedly tance. Pak vystoupil tibetský folklórní soubor v nádherných krojích a kožešinových čepicích. Tibeťané tančili kolový tanec a zpívali lidové písně. Mongolská dívka zahrála na tradiční hudební nastroj jočin, tibetská tanečnice předváděla nepálský tanec se zajímavými krokovými variacemi a pohyby. Velký obdiv diváků vyvolalo vystoupení kalmyckého mládežnického souboru „Lamada Beleg“, který přijel z Prahy. Kalmykové v tradičních krojích tančili lidové a lyrické tance, dívky hráli na dombru, mladý Kalmyk hrál na kytaru a zazpíval píseń „Ulan zalata“ kterou znají snad všichni Kalmykově na světě. Tento mladý soubor byl založen při centru Rabten Čhödarling v Liberci a několikrát vystupoval také v Praze. Pozdě večer po skončení koncertu, když se setmělo, se konala přehlídka dokumentárního filmu o návštěvě Jeho Svatosti dalajlamy XIV v Rabten Čhöling. Mnozí přítomní vlastně poprvé měli možnost uvidět slavného Geše Rabtena, jak přijímá tohoto velmi vzácného hosta ve svém institutu. V neděli 10. srpna se návštěvníci mohli podívat do knihovny se vzácnými buddhistickými texty, pobývali i v dalších budovách centra, obdivovali buddhistické thangky a skulptury, nakoupili dárky v tamním obchodě s knihami a suvenýry, zúčastnili se loterie, děti si pouštěly barevné balónky. Všude panovala sváteční, veselá nálada. Tibetské a kalmycké ženy připravovaly spolu s tibetskými mnichy v jídelně tibetské národní jídlo momo – taštičky plněné masem a vařené v páře, aby pohostili stovky hostů, kteří se v těchto dvou dnech sjeli ze všech koutů Evropy. Odpoledne v neděli se konal znovu koncert pro nové návštěvníky. Kalmykové z Prahy přijeli do Švýcarska vlastním autobusem, proto měli ještě možnost navštívit rekreační město Montreux a projít se u romantického zámku Chillon, o kterém psali básnici a spisovatelé v minulosti, např. Byronova poéma „Vězeň chillonský“ věnovaná osudu ženevského vlastence Bonnivarda ze 16. století.

Podle slov Victora Huga je hrad Chillon „spousta věží na skalním útesu“. Přijíždějí sem turisté z celého světa. Byli jsme rádi, že se můžeme procházet po nádherném nábřeží Ženevského jezera, prohlížet si luxusní hotely a kavárny, těšit se z pohledu na středověký hrad a bílé plachetnice, plavně křižující vody jezera. Byli jsme povděční Gonsar rinpočhemu, že nás pozval na tento nádherný svátek.Ve Švýcarsku jsme viděli na vlastní oči, jak mnoho lidi toto centrum navštěvuje a že mají skutečný zájem o tibetskou kulturu a buddhismus. Gonsar rinpočhe a další mnichové z Rabten Čhölingu během roku neustále jezdí po svých centrech v Evropě a vyučují také v největších švýcarských městech – Zürichu, Basileji, Bernu, Ženevě, Winterthuru, tam působí studijní skupiny. Tyto mniši přibližují svými výklady slovo a podstatu Buddhova učení mnoha evropským posluchačům. Budují mosty vzájemného pochopení a vzájemné úcty, překonávají bariéry a hranice, lidé různých ras a kultur se cítí blíže jeden druhému a objevuje se pocit radosti, klidu a míru, blížícímu se společnému přebývaní v nirváně. Buddhismus učí lidi jak mají být šťastnými na tomto světě.

Informace o činnosti center Rabten v Evropě a o nových knižních publikacích lze nalézt na webových stránkách www.rabten.ch, www.rabten.eu.

Lygžima Chaloupková, Praha

8. září 2008

Nářek Tibetu po svobodě

Dokument o nenásilném zápase o přežití jednoho národa

Dozvěďte se o historii Tibetu od počátků čínské okupace po povstání v Tibetu v březnu 2008, které překvapilo svět, o porušování lidských práv, politickém pronásledování a ničení životního prostředí země, které se říká "Střecha světa".

Režie a produkce: Lara Damiani
Vypravěčka: australská herečka Kerry Armstrong
Hudba: Tenzin Choegyal

DVD je nyní dostupné online na www.tibetscryforfreedom.com