24. června 2011

Speciální narozeninový dárek pro Jeho Svatost dalajlamu – příslib skutku laskavostiJeho Svatost dalajlama říká: „Mým skutečným náboženstvím je laskavost.“ Pojďme mu dát speciální dárek k narozeninám, abychom se připojili k jeho celoživotnímu závazku k laskavosti, soucítění a k přání, aby úplně každá cítící bytost dosáhla štěstí.

Na internetové stránce http://www.kalachakra2011.com/actsofKindness.html (pouze anglicky) můžete zapsat svůj závazek ke skutku laskavosti, malému či velkému, který slíbíte udělat na počest Jeho Svatosti. U příležitosti jeho 76. narozenin (které oslaví 6. července) mu budou tyto přísliby skutků laskavosti vykonaných po celém světě jeho jménem předány jako jedinečný a smysluplný dárek.

3. dubna 2011

STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM a UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN: Jasný a přístupný úvod do tibetského buddhismu - česky a zdarma


"Abyste se vydali na duchovní cestu, musíte začít chápat svůj vlastní postoj mysli a to, jak vaše mysl vnímá věci. Když jste úplně lapeni v připoutanosti k maličkým atomům, vaše omezená, žádostivá mysl vám znemožní užívat si radosti života. Vnější energie je tak neuvěřitelně omezená, že pokud se jí necháte spoutat, vaše mysl se stane stejně tak omezenou. Když bude vaše mysl zúžená, malé věci vás velmi snadno podráždí. Udělejte ze své mysli oceán.“ Láma Ješe

„Dneska lidé studují a školí se, aby se stali psychology. Buddhova myšlenka je, že bychom se všichni měli stát psychology. Každý z nás by měl znát svou vlastní mysl. Měli bychom být svými vlastními psychology. To je zcela jistě možné, každá lidská bytost má potenciál porozumět své mysli. Když porozumíte své mysli, její ovládnutí přirozeně následuje.“ - Láma Ješe

Láma Thubten Ješe (Yeshe) (1935 – 84) se narodil v Tibetu a vzdělání získal na velké klášterní univerzitě Sera ve Lhase. V roce 1959 uprchl před čínskou okupační mocí a pokračoval ve svých studiích a praxi v tibetských uprchlických táborech v Indii. V roce 1969 začal se svým hlavním žákem lámou Thubtenem Zopou Rinpočhe učit buddhismus studenty ze Západu ve svém klášteře Kopan (Kathmandu, Nepál) a v roce 1974 začali oba lámové na pozvání svých studentů z celého světa cestovat a šířit Dharmu (Buddhovo učení). V roce 1975 založili Nadaci pro zachování máhájánové tradice (anglicky „Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition“, FPMT), mezinárodní buddhistickou organizaci, která má nyní více než 150 center a souvisejících projektů ve 30 zemích po celém světě.

Obě části jeho první česky vydané knihy jsou soubory přednášek pro především západní studenty – v té první obecně na téma buddhismus, ve druhé o přirozenosti mysli. Všechny jsou zakončené otázkami a odpověďmi. „Přestože tato povídání byla nazvána přednáškami, myslím, že Láma by si přál, aby je každý z nás použil jako zrcadlo pro svou mysl, podíval se za slova, našel sám sebe a stal se svým vlastním psychologem“ (z úvodu k anglickému vydání).


Knížku je možné osobně vyzvednout (zcela zdarma) na adrese POTALA – Himálajské centrum, Horovo nám. 3, Praha 8, anebo objednat (za cenu poštovného) na e-mailové adrese potala@potala.cz.

26. března 2011

Prohlášení Jeho Svatosti dalajlamy u příležitosti 52. výročí tibetského národního povstání

Na dnešek připadá 52. výročí mírového povstání tibetského lidu proti represím komunistické Číny v hlavním městě Lhase v roce 1959 a také 3. výročí nenásilných demonstrací, které proběhly napříč Tibetem v roce 2008.  U této příležitosti bych rád vzdal poctu statečným mužům a ženám, kteří položili životy za spravedlivou věc Tibetu, a vzpomenul na ně v modlitbě. Vyjadřuji solidaritu s těmi, kdo nadále trpí represemi, a modlím se za blaho a prosperitu všech cítících bytostí.

Přestože Tibeťané byli před více než šedesáti lety připraveni o svobodu a žijí ve strachu a v nejistotě, daří se jim uchovávat svou jedinečnou tibetskou identitu a kulturní hodnoty. A co je důležitější, nastupující nová generace, která nemá žádnou zkušenost se svobodným Tibetem, na sebe odvážně bere zodpovědnost za postup v tibetské otázce. I to je obdivuhodný příklad tibetské nezlomnosti. 

Tato planeta náleží lidstvu a i Čínská lidová republika (ČLR) patří se svými 1,3 miliony obyvatel, k těm, kdo mají právo vědět pravdu o stavu věcí ve své zemi a ve světě obecně. Jsou-li občané plně informováni, dokážou rozlišit, co je správné a co špatné. Cenzura a omezování informací porušuje základní lidskou slušnost. Například, čínští vůdci považují komunistickou ideologii a její postupy za správné. Kdyby to tak bylo, tyto postupy by měly být s jistotou uveřejněny a otevřeny zkoumání. 

Čína je nejlidnatější zemí světa a nově vznikající světovou velmocí a já obdivuji ekonomický rozvoj, kterého dosáhla. Má také obrovský potenciál přispět k lidskému pokroku a ke světovému míru. Avšak aby jej mohla realizovat, musí si získat respekt a důvěru mezinárodní komunity. Aby si takový respekt získali, musí čínští vůdci rozvinout větší transparentnost, tak, aby jejich činy odpovídaly jejich slovům. K tomu je nezbytná svoboda slova a svoboda tisku. Zrovna tak může transparentní řízení napomoci kontrole korupce. V posledních letech zažívá Čína stále rostoucí množství intelektuálů volajících po politických reformách a větší otevřenosti. Premiér Wen Ťia-pao také vyjádřil podporu těmto hodnotám. To jsou důležitá znamení, která já vítám.

ČLR je zemí mnoha národností, bohatá různorodostí jazyků a kultur. Ochrana jazyka a kultury každé z těchto národností je politikou země, což je jasně deklarováno v její ústavě. Tibetština je jediným jazykem k uchování celého rozsahu Buddhova učení, včetně logických a epistemiologických textů, které jsme zdědili z indické univerzity Nálanda. Jde o systém vědění řízeného rozumem a logikou, který má poteniciál přispět k míru a štěstí všech bytostí. Politika oslabování namísto chránění a rozvíjení takové kultury se z dlouhodobého hlediska rovná ničení společného dědictví lidstva.

Čínská vláda často tvrdí, že stabilita a rozvoj jsou základem dlouhodobého blahobytu Tibetu. Úřady však nadále rozmísťují početné vojenské jednotky po celém Tibetu a zpřísňují dohled nad Tibeťany. Ti žijí v neustálém strachu a obavách. Nedávno byli mnozí tibetští intelektuálové, veřejní činitelé a ochránci životního prostředí potrestáni za sepsání svých základních přání ohledně budoucnosti Tibeťanů. Byli uvězněni za „rozvracení státní moci“, ve skutečnosti se však otevřeně vyjádřili pro tibetskou identitu a kulturní dědictví. Taková represivní opatření jednotu a stabilitu oslabují. Stejně tak v Číně byli zadrženi právníci bránící lidská práva, nezávislí spisovatelé a lidskoprávní aktivisté. Silně apeluji na čínské vůdce, aby přezkoumali vývoj událostí a neprodleně propustili na svobodu tyto vězně svědomí. 

Čínská vláda prohlašuje, že v Tibetu není jiný problém než osobní privilegia a status dalajlamy. Ve skutečnosti to byl dlouhodobý útlak tibetského lidu, který vyvolal všeobecný hluboký odpor proti současné oficiální politice. Lidé všech společenských postavení často vyjadřují svou nespokojenost. To, že v Tibetu existuje problém, se odráží v neschopnosti čínských úřadů Tibeťanům důveřovat a získat si jejich důvěru. Ti tak žijí v neustálém podezření a pod neustálým dohledem. Čínští a zahraniční návštěvníci Tibetu dosvědčují tuto neradostnou realitu. 

Proto nyní navrhujeme podobnou průzkumnou návštěvu Tibetu, Tibeťany žijícími v exilu, jakou jsme vyslali na přelomu sedmdesátých a osmdesátych let minulého století. Zároveň podporujeme vyslání zástupců nezávislých mezinárodních organizací včetně členů parlamentu. Kdyby došli k závěru, že Tibeťané v Tibetu jsou šťastní, ochotně bychom jej akceptovali. 

Duch realismu, který převážil za Maova vedení na začátku padesátých let minulého století, vedl Čínu k tomu, že s Tibetem podepsala Sedmnáctibodovou dohodu. Podobný duch realismu znovu převážil na začátku osmdesátých let, v čase Chu Jao-panga. Kdyby takový realismus pokračoval, tibetská otázka a některé další problémy by mohly být snadno vyřešeny. Konzervativní přístupy však naneštěstí tuto politiku zmařily a důsledkem toho je, že se po více než šesti desetiletích stal tibetský problém ještě hůře řešitelným.

Na Tibetské náhorní plošině pramení významné asijské řeky a protože má po Severním a Jižním pólu nejvějtší koncentraci ledovců, je nazývána pólem třetím. Ničení životního prostředí v Tibetu bude mít neblahý vliv na velkou část Asie, především na Čínu a indický subkontinent. Centrální i místní vlády, stejně jako čínská veřejnost, by si měly uvědomit zhoršování životního prostředí v Tibetu a vyvinout účinná opatření, aby mu zabránily. Apeluji na Čínu, aby brala ohled na životní podmínky lidí ovlivněných změnami prostředí na tibetské plošině. 

V našem úsilí vyřešit otázku Tibetu soustavně sledujeme oboustranně prospěšný přístup střední cesty, který požaduje skutečnou autonomii pro tibetský lid v rámci ČLR. Během našich rozhovorů s představiteli čínské vlády jsme detailně vysvětlili naděje a aspirace tibetského lidu. Nedostatek jakékoli kladné odezvy na naše opodstatněné návrhy v nás vyvolává otázku, zda byly úplně a přesně předány vyšším autoritám.

Tibeťané a Číňané žijí jako sousedé od dávných časů. Bylo by chybou, kdyby naše nevyřešené rozpory ovlivnily dávné přátelství. Vyvijíme zvlaštní snahu o zlepšení vztahů mezi Tibeťany a Číňany žijícími v cizině a jsem šťastný, že to přispívá k lepšímu porozumění a přátelství mezi námi. Tibeťané v Tibetu by rovněž měli pěstovat dobré vztahy s našimi čínskými bratry a sestrami. 

V minulých týdnech jsme byli svědky významného nenásilného úsilí o svobodu a demokracii v různých částech severní Afriky a jinde. Pevně věřím v nenásilí a moc lidu a tyto události znovu ukazují, že rezolutní nenásilné akce doopravdy mohou přinést pozitivní změny. Musíme všichni doufat, že tyto inspirativní změny povedou ke skutečné svobodě, štěstí a prosperitě lidí v těchto zemích.

Jedna z mých ambicí, které chovám v srdci od dětství, je reforma tibetského politického a sociálního zřízení. V těch nemnoha letech, kdy jsem byl představitelem výkonné moci v Tibetu, se mi podařilo realizovat některé zásadní změny. Přestože jsem nemohl v těchto změnách v Tibetu pokračovat, vyvíjím největší možné úsilí o ně od chvíle, kdy jsem přišel do exilu. Dnes jsou, v rámci Charty Tibeťanů v exilu, Kalon Tripa (předseda vlády, pozn. překl), politické vedení a představitelé lidu přímo lidmi voleni. Byli jsme v exilu schopni zavést demokracii, která odpovídá standardům otevřené společnosti.

Už od šedesátých let minulého století opakovaně zdůrazňuji, že Tibeťané potřebují vůdce, který bude svobodně zvolen tibetským lidem a kterému já budu moci předat moc. Nyní zjevně přišel čas toto uskutečnit. Během nadcházející jedenácté schůze 14. tibetského exilového parlamentu oficiálně navrhnu, aby byly v Chartě Tibeťanů v exilu provedeny nezbytné změny odrážející mé rozhodnutí předat svou formální pravomoc zvolenému vůdci. 

Od chvíle, kdy jsem dal jasně najevo svůj úmysl, dostávám z Tibetu i odjinud opakované a upřímné prosby, abych nadále zastával politické vedení. Má touha předat svou pravomoc nemá nic společného s přáním vyhnout se zodpovědnosti. Jejím smyslem je prospět Tibeťanům v dlouhodobém měřítku. Není to proto, že bych se cítil deprimovaný. Tibeťané ve mne vložili naprostou důvěru a já jsem jako jeden z nich zavázán sehrát svou roli ve spravedlivé věci Tibetu. Věřím, že lidé postupně pochopí můj záměr, podpoří mé rozhodnutí a nechají ho nabýt platnosti. 

Chtěl bych využít této příležitosti, abych připomenul laskavost představitelů různých národů, které si cení spravedlnosti, poslanců, intelektuálů a skupin podporujících Tibet, kteří jsou vytrvalí ve své podpoře tibetskému lidu. Obzvláště si vždy budeme pamatovat laskavost lidu a vlády Indie a vlád jednotlivých států, kteří Tibetu velkoryse pomáhají udržet a prosadit své náboženství a kulturu a zabezpečují život Tibeťanů v exilu. Těm všem srdečně vyjadřuji vděčnost.

S modlitbami za blaho a štěstí všech cítících bytostí.

Jeho Svatost dalajlama

březnen 2011 v Dharamsale

3. února 2011

JAK ŽÍT ŠŤASTNĚJŠÍ ŽIVOT - veřejná přednáška mnicha tibetské buddhistické tradice v Potale - Himalájském centru v Praze


"Většinou se domníváme, že naše štěstí z velké části závisí na vnějších věcech, jako jsou vztahy, zdraví a bohatství. Když se však obrátíme dovnitř sebe sama a zeměříme na to, jak funguje naše mysl, můžeme se naučit vytvářet štěstí nezávisle, zevnitř. Podíváme se na způsoby, jak se vypořádat se škodlivými emocemi, špatnými zvyky a problémy a jak porozumět své vlastní mysli. Přednáška založená na myšlenkách tibetského buddhismu vysvětlí metody, které může pochopit a používat každý."

Ctihodný Kevin studuje buddhismus od roku 1999, neprve v Tara institutu v Melbourne, odkud se v roce 2005 přestěhoval do Italie, aby se stal studentem Základniho programu buddhistickýh studií v Institutu lámy Cong Khapy. Po uspěšném ukončení Základního programu začal studovat sedmiletý Magisterský program pokročilých buddhistických filosofických studií. Buddhistickým mnichem tibetské tradice je od roku 2005

Veřejná přednáška proběhne 8. března 2001 od 18.30 v prostorách občanského sdružení Potala - Horovo náměstí 3, Praha 8. Bude tlumočena do češtiny. Po přednášce bude možné získat informace o projektu Stúpa laskavosti v Praze

8. ledna 2011

Losar 2138 - Oslavy tibetského Nového roku v PrazeTisková zpráva

V PRAZE LIDÉ OSLAVÍ ROK KOVOVÉHO KRÁLÍKA - LOSAR 2138 

PRAHA (4.ledna 2011) - V centru Prahy proběhnou v sobotu 5. března 2011 oslavy Losaru – tibetského Nového roku, tentokrát s letopočtem 2138. Festival u příležitosti vítání roku kovového králíka začne ve 13 hodin na Novoměstské radnici a jeho organizátoři slibují nabitý program pro návštěvníky od 0 do 100 let. 

Letošní ročník je věnován rituálnímu tanci v maskách Čham a vyvrcholením festivalu bude ukázka rituálu v podání buddhistických mnichů kláštera Gande.

Pro návštěvníky benefičního festivalu Losar jsou dále připraveny workshopy na téma Sypání tibetské mandaly a léčebná diagnostika dle systému tibetské medicíny (mniši kláštera Gande), pestrá hudební produkce, výstavy, tematické filmové projekce, tibetské speciality, přednášky a prezentace organizací věnující se pomoci Tibetu, workshopy, ukázky tibetského systému Jógy a zvláštní program pro děti a seniory. Samozřejmostí je čajovna, občerstvení, dětský koutek a tematický jarmark.

Mniši kláštera Gande přijíždí do ČR na pozvání o.s. M.O.S.T. a oslav Losar se zúčastní v rámci svého měsíčního turné po ČR.

Tradice přivítat tibetský Nový rok v Praze vznikla v roce 2003 a od té doby se opakuje téměř každoročně. Posláním oslav Losaru je připomenout kulturu a oživit poznání tibetského národa a podpořit jejich zachování nejen v Tibetu, ale i mimo jeho hranice. 

Výtěžek této benefiční akce je věnován humanitární organizaci A.S.I.A. Onlus, kterou založil významný tibetský mistr Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočhe a jistě stojí za to připomenout, že při oslavách v únoru 2010 se podařilo vybrat 101 000 Kč a umožnit tak rozšíření programu adopcí Tibeťanů na dálku – dětí a seniorů.

Původ oslav Losaru sahá až do předbuddhistického období Tibetu. V dobách, kdy Tibeťané praktikovali bönistické náboženství, se každou zimu konal obřad, při němž lidé obětovali vonné tyčinky pro usmíření místních duchů, božstev a ochránců. Z tohoto náboženského rituálu se později vyvinula buddhistická slavnost. 

V klášterech se provádí púdža (specifický druh rituálu) a konají se posvátné tance. Před okupací Tibetu Číňany se Losar slavil patnáct i více dní. V Indii se dnes slaví tři dny, v ostatních zemích světa obvykle jeden den.

Organizátoři akce

Občanské sdružení Dzogčhen funguje již desátým rokem a sdružuje české žáky
významného tibetského mistra Čhögjala Namkhai Norbu, který po celém světě vyučuje nauky dzogčhenu.

Pro další informace se prosím obracejte na níže uvedené kontakty.

Kontakty


Šárka Koliášová
koordinátorka Losaru
Dzogčhen, o. s. 
604 528 578
koliasova@email.cz

Petr Hrabánek
PR & events
Dzogčhen, o. s.
721 536 200
hrabanek7@gmail.com