9. září 2008

30. výročí centra Rabten Čhöling ve Švýcarsku

Ve dnech 9.–10. srpna 2008 se v Mont Pelerinu poblíž města Vevey ve Švýcarsku konaly oslavy 30. výročí založení buddhistického centra Rabten Čhöling. Toto středisko, založené Geše Rabtenem v r. 1977, se původně jmenovalo Tharpa Čhöling.

Geše Rabten (1921–1986) byl významným tibetským náboženským představitelem a mistrem meditace. Narodil se v Khamu, po 20 let studoval a posléze i vyučoval v proslulém klášteře Sera poblíž Lhasy a získal nejvyšší učenou hodnost geše-lharampa v Indii, kam po roce 1959 odešel do exilu. Byl rovněž pomocníkem dalajlamy pro otázky náboženství. V roce 1975 přijel do Švýcarska a začal zde poskytovat buddhistické učení skupině zájemců, kteří si oblíbili jeho jasný výklad učení a požádali ho, aby zůstal v Evropě déle. Na základě toho a s podporou místních příznivců vzniklo v r. 1977 v Mont Pelerinu buddhistické centrum, které svým významem posléze vyšlo daleko za hranice Švýcarska. Po smrti Geše Rabtena v r. 1986 bylo centrum podle něho přejmenováno na Rabten Čhöling. Nové převtělení Geše Rabtena bylo potvrzeno Jeho Svatostí dalajlamou XIV v r. 1990 a stal se jim 3letý Tendzin Rabgjä, kterému letos v listopadu bude 21 let. Posledních zhruba 20 let je ředitelem tohoto centra, z něhož posléze vznikl Institut vyšších tibetských studií, Gonsar rinpočhe, uznávaná autorita a jeden z významných duchovních učitelů tibetského buddhismu v Evropě.

Institut se nachází jednom z horských vrcholků v malebné krajině Mont Pelerinu a z nadmořské výšky 810 m shlíží na vyhlášené vinice města Vevey; je odtud nádherný výhled dolů na Ženevské jezero a nahoru na alpské vrcholky, pokryté sněhem i v létě. Ráno a večer je slyšet cinkání zvonečků na krku krav, které se vydávají na pastviny a zpět. Vzduch je čistý a průzračný, pohled na strmé vrcholky hor zklidňuje duši a myšlenky. Ve Vevey, jednom z nejkrásnějších míst švýcarské Riviéry, žil po dlouhá léta Charlie Chaplin. Dodnes je zde závod na výrobu čokolády Nestlé a muzeum potravin. Centrum Rabten Čhöling se nachází ve vyšších polohách nad vzdáleným městem a spojuje v sobě buddhistický klášter a zároveň také Institut vyššího tibetského učení. V současné době v něm žije 25 mnichů a 6 mnišek (tibetských i evropských) a přibližně 20 studentů, kteří se seznamují s učením tibetského buddhismu. Mniši dodržují mnišskou disciplínu podle norem Vináji a účastní se každodenních modliteb a rituálů včetně odloučení a meditací.

K úkolům institutu patří:
- zachovat a předávat kulturu a náboženství tibetského buddhismu na Západě v jejich živé, autentické podobě;
- udržovat duchovní hodnoty a kulturu Tibeťanů, zvláště u mladé generace, která se usadila ve Švýcarsku a v dalších evropských zemích;
- reagovat na duchovní potřeby a požadavky Evropanů, kteří si přejí studovat různé aspekty tibetského buddhismu, jako filosofie, psychologie, meditace, umění, medicína atd.

Pro splnění těchto úkolů institut poskytuje minimálně 7letý kurs výuky, jehož součástí jsou semináře a meditační kursy pro začátečníky a pokročilé studenty. Plný kurs výuky v tomto institutu zahrnuje následující disciplíny:
- pramána (logika)
- páramita (cesta a jeho stupně)
- mádhjamika (filosofický vzhled a střední cesta)
- vinaja (mnišská disciplína)
- abhidharma (fenomenologie)

Podmínkou pro četbu a pochopení tibetských textů je ovšem důkladné studium tibetského jazyka. V centru se pravidelně konají intenzivní kurzy tibetštiny. Po úspěšném zvládnutí programu výuky získávají studenti diplom o absolvování studia. Každodenní výuku pro studenty i mnichy zabezpečují zkušení učitelé, jakými jsou např. Gonsar rinpočhe, Geše Thubten Thinlä a Geše Buga, který je mladším bratrem zesnulého Geše Rabtena. Na pozváni institutu sem přijíždějí i další známí učitelé, kteří provádějí výuku různých aspektů buddhismu a dávají iniciace. Několikrát navštívil institut také Jeho Svatost dalajlama XIV. V r. 1979 byl dalajlama přítomen oficiálnímu zahájení centra, přičemž dával jedno ze svých prvních učení na Západě. Opětovně pobýval v centru v r. 1988, kdy udělil své požehnání nově otevřenému buddhistickému chrámu. Centrum Rabten Čhöling navštívili i další významní představitelé tibetského buddhismu, jako např. Ling rinpočhe, Jeho Svatost Sakja Thidzin rinpočhe, Song rinpočhe, Serkong rinpočhe, Rato rinpočhe, Lati rinpočhe atd. Centrum navštívili i další přestavitelé buddhismu, jako například, Mahasi Sajadavo z Barmy a Ku San z Koreje atd. Do centra přijíždějí malíři, umělci a lékaři, kteří pořádají zde své kursy a semináře, věnované astrologii, medicíně a buddhistické malbě. Každoročně během letních prázdnin se pořádají kurzy meditace a dva týdny jsou věnovány dětem. Probíhá výuka buddhistické filosofie, etiky, tibetského písma a jazyka, konají se exkurze do okolí a různé hry. Buddhistické svátky se slaví podle tradičních rituálů, s modlitbami a meditacemi. Všichni, kdo mají zájem o tibetskou kulturu a buddhismus a chtějí na vlastní oči uvidět nádhernou okolní krajinu, jsou srdečně zváni do Rabten Čhölingu, aby se zúčastnili aktivit tohoto centra v tomto harmonickém prostředí.

Svátek oslav 30letí centra začal v sobotu 9. srpna ráno v 8:30 hod., kdy se v buddhistickém chrámě konal obřad uctívání božstva Táry. V 9:30 se před chrámem u buddhistické stúpy konal obřad vykuřování. V 10 hodin bylo oficiální zahájení slavnosti ve velkém bílém stanu, který byl vybudován v Tassonneyeres, na území nadace Rabten, kde se nachází budova nakladatelství a knihovna s velkou sochou Geše Rabtena. Na vysokém podiu seděli pozvaní hosté, mniši z centra a představitelé různých náboženství – katolického, židovského i hinduistického vyznání. Představitele těchto náboženství a hosté vystoupili s gratulacemi, udělovali požehnaní a předávali dary. Např. chargé d´affaires mongolského velvyslanectví ve Švýcarsku věnoval velký obraz kláštera na pozadí vysokých hor v Bulganském ajmaku v Mongolsku. V Rabten Čholing studují několik mnichů z kláštera Amarbajasgalant v Mongolsku.

Na svátek přijeli Tibeťané a Kalmyci žijící v Evropě a také Mongolové, kteří žijí ve Švýcarsku. Tibeťaně byli v nádherných barevných krojích, bylo hodně mladých rodin s malými detmi. Gonsar rinpočhe vystoupil s úvodním projevem, v němž připomněl slavnou minulost centra Rabten Čhöling a jeho zakladatele, poděkoval švýcarské vládě a švýcarskému lidu, kteří umožnili Tibeťanům žít a zachovávat své zvyky a tradice v Evropě. S krátkým projevem v angličtině vystoupil i mladý Rabten rinpočhe. Dále oba rinpočheové věnovali dary představitelům center Rabten působících v dalších evropských zemích – v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Maďarsku a v České republice. Hosté z těchto center dostali diplomy a nástěnné hodiny se znaky všech těchto evropských středisek s jejich tibetskými názvy, jubilejní medaile a pamětní plakety. Po obědě se konal slavnostní koncert, na kterém vystoupily tradiční postavy tibetské kultury jako Bílý Stařec a Bílý Lev, poté se na pódiu objevili roztomilé tibetské holčičky v krojích a předvedly tance. Pak vystoupil tibetský folklórní soubor v nádherných krojích a kožešinových čepicích. Tibeťané tančili kolový tanec a zpívali lidové písně. Mongolská dívka zahrála na tradiční hudební nastroj jočin, tibetská tanečnice předváděla nepálský tanec se zajímavými krokovými variacemi a pohyby. Velký obdiv diváků vyvolalo vystoupení kalmyckého mládežnického souboru „Lamada Beleg“, který přijel z Prahy. Kalmykové v tradičních krojích tančili lidové a lyrické tance, dívky hráli na dombru, mladý Kalmyk hrál na kytaru a zazpíval píseń „Ulan zalata“ kterou znají snad všichni Kalmykově na světě. Tento mladý soubor byl založen při centru Rabten Čhödarling v Liberci a několikrát vystupoval také v Praze. Pozdě večer po skončení koncertu, když se setmělo, se konala přehlídka dokumentárního filmu o návštěvě Jeho Svatosti dalajlamy XIV v Rabten Čhöling. Mnozí přítomní vlastně poprvé měli možnost uvidět slavného Geše Rabtena, jak přijímá tohoto velmi vzácného hosta ve svém institutu. V neděli 10. srpna se návštěvníci mohli podívat do knihovny se vzácnými buddhistickými texty, pobývali i v dalších budovách centra, obdivovali buddhistické thangky a skulptury, nakoupili dárky v tamním obchodě s knihami a suvenýry, zúčastnili se loterie, děti si pouštěly barevné balónky. Všude panovala sváteční, veselá nálada. Tibetské a kalmycké ženy připravovaly spolu s tibetskými mnichy v jídelně tibetské národní jídlo momo – taštičky plněné masem a vařené v páře, aby pohostili stovky hostů, kteří se v těchto dvou dnech sjeli ze všech koutů Evropy. Odpoledne v neděli se konal znovu koncert pro nové návštěvníky. Kalmykové z Prahy přijeli do Švýcarska vlastním autobusem, proto měli ještě možnost navštívit rekreační město Montreux a projít se u romantického zámku Chillon, o kterém psali básnici a spisovatelé v minulosti, např. Byronova poéma „Vězeň chillonský“ věnovaná osudu ženevského vlastence Bonnivarda ze 16. století.

Podle slov Victora Huga je hrad Chillon „spousta věží na skalním útesu“. Přijíždějí sem turisté z celého světa. Byli jsme rádi, že se můžeme procházet po nádherném nábřeží Ženevského jezera, prohlížet si luxusní hotely a kavárny, těšit se z pohledu na středověký hrad a bílé plachetnice, plavně křižující vody jezera. Byli jsme povděční Gonsar rinpočhemu, že nás pozval na tento nádherný svátek.Ve Švýcarsku jsme viděli na vlastní oči, jak mnoho lidi toto centrum navštěvuje a že mají skutečný zájem o tibetskou kulturu a buddhismus. Gonsar rinpočhe a další mnichové z Rabten Čhölingu během roku neustále jezdí po svých centrech v Evropě a vyučují také v největších švýcarských městech – Zürichu, Basileji, Bernu, Ženevě, Winterthuru, tam působí studijní skupiny. Tyto mniši přibližují svými výklady slovo a podstatu Buddhova učení mnoha evropským posluchačům. Budují mosty vzájemného pochopení a vzájemné úcty, překonávají bariéry a hranice, lidé různých ras a kultur se cítí blíže jeden druhému a objevuje se pocit radosti, klidu a míru, blížícímu se společnému přebývaní v nirváně. Buddhismus učí lidi jak mají být šťastnými na tomto světě.

Informace o činnosti center Rabten v Evropě a o nových knižních publikacích lze nalézt na webových stránkách www.rabten.ch, www.rabten.eu.

Lygžima Chaloupková, Praha