14. září 2008

Podpořte udělení Sacharovy ceny dalajlamovi!

Unie pro Evropu národů (konzervativní politická skupina v Evropském parlamentu) anonymně podpořila nominaci dalajlamy na letošní Sachorovu cenu. 10. září bylo na společném zasedání Zahraničního výboru Evropského parlamentu a Evropské komise pro rozvoj a Subkomise pro lidská práva představeno 8 oficiálních kandidátů. 22. září 2008 bude rozhodnuto o 3 konečných kandidátech ceny.

Doporučená akce pro všechny protibetské organizace (TSG) v členských státech Evropské unie: Napiště všem členům Evropského parlamentu z Vašich zemí a naléhejte na ně, aby podpořili udělení ceny Jeho Svatosti! Seznam všech členů a kontaktní email naleznete na oficiálních stránkách parlamentu Evropské unie.

Mezi nominovanými jsou dále vězněný čínský enviromentalista a obránce demokratických principů Chu Ťia, běloruský politický vězeň a vůdce občanské iniciativy za svobodu Alexandr Kozulin, bývalá kolombijská kandidátka na post prezidenta Ingrid Betancourt a další.

Dalajlama je navrhován polskou členkou Evropského parlamentu (EP) Hannou Foltyn-Kubickovou z Unie pro Evropu národů (UEN).

Program nominace 3 kandidátů Sacharovy ceny dne 22. září 2008 zde.


O Sacharově ceně

Od roku 1988 uděluje Evropský parlament každoročně „Sacharovovu cenu za svobodu myšlení“, aby vyznamenal v duchu Andreje Sacharova osobnosti nebo organizace za jejich nasazení v boji za lidská práva a základní svobody a proti utlačování a nespravedlnosti. Andrej Sacharov (1921–1989), renomovaný fyzik, člen akademie věd, disident a nositel Nobelovy ceny za mír z roku 1975, poslal Evropskému parlamentu ze svého exilu v Gorkém poselství, ve kterém dojatě vyjádřil svou radost z toho, že Evropský parlament chce vytvořit „cenu za svobodu myšlení“, která by nesla jeho jméno. Právem v tom viděl povzbuzení pro všechny, kteří se jako on upsali boji za dodržování lidských práv.

Dosavadní nositelé Sacharovovy ceny stejně jako on potvrzují, kolik odvahy, trpělivosti a vnitřní síly vyžaduje obrana lidských
práv a vymáhání jejich univerzální platnosti. Skoro vždy byl jejich boj za lidskou důstojnost spojen s velkými obětmi – nezřídka s pronásledováním, ztrátou osobní svobody nebo s vyhnáním z vlasti.

Sacharovovou cenou oceňuje Evropský parlament mimořádné počiny, které jsou v duchu svobody myšlení a slova zaměřeny proti netoleranci, fanatismu a nenávisti. Udělováním této ceny vyjadřuje přesvědčení, že k základním právům na svobodu patří nejen právo na život a nedotknutelnost, ale i svoboda smýšlení a svoboda tisku. Tyto dvě svobody jsou největší záštitou proti utlačování a měřítkem pro posouzení, zda je společnost demokratická a otevřená.

Článek 19 Mezinárodního paktu Organizace spojených národů o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966 zakotvil právo na neomezenou svobodu smýšlení a na svobodné vyjadřování názorů. Toto „právo (zahrnuje) svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby (…)“, odráží ducha, který přiměl Evropský parlament ke zřízení Sacharovovy ceny.

Evropský parlament uděluje cenu za zásluhy v boji za lidská práva dotovanou 50 000 eury v rámci slavnostího zasedání ve Štrasburku, které se koná kolem 10. prosince, v den, kdy byla v roce 1948 podepsána Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů.