8. února 2009

Skupina přátel Tibetu (SPT)

V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

Kdo je SPT:
Skupina přátel Tibetu byla založena 14. února 2007 z iniciativy poslankyně za Stranu zelených Kateřiny Jacques. Sdružuje poslance a poslankyně ze všech parlamentních politických stran s výjimkou Komunistické strany Čech a Moravy.

Členky a členové:
Kateřina Jacques (SZ), Marek Benda (ODS), Petr Bratský (ODS), František Bublan (ČSSD), Martin Bursík (SZ), Tomáš Dub (ODS), Radim Chytka (ODS), Ondřej Liška (SZ), Marcela Mertinová (ČSSD), Vlasta Parkanová (KDU-ČSL), Petr Pleva (ODS), Přemysl Rabas (SZ), Jan Schwippel (ODS), Lucie Talmanová (ODS), Tomáš Úlehla (ODS)

Podporují a účastní se akcí SPT:
bývalá ministryně za lidská práva Džamila Stehlíková (SZ),
senátor Jaromír Štětina (nez. za SZ)

Skupina je otevřena všem, kteří vnímají nedělitelnost a univerzalitu lidských práv doma i ve světě a chtějí se zasazovat o reflexi tragického osudu tibetského lidu. Cílem tohoto úsilí je přispět k ochraně základních lidských práv a svobod Tibeťanů a záchraně jejich kulturního a náboženského dědictví.

Činnost SPT je rozmanitá:

- každoročně připomíná Den Tibetu (10. březen)

- váženými hosty byli vyslanci Jeho Svatosti dalajlamy Kelsang Gyaltsen a Tseten Samdup Chhoekyapa

- pořádá přednášky, promítání filmů a výstavy

- spolupracuje s nevládními organizacemi v ČR, jako jsou např. Amnesty International, International Campaign for Tibet, Lungta, M.O.S.T., Olympic Watch nebo Potala

- iniciovala historicky první prohlášení Poslanecké sněmovny PČR k situaci v Tibetu (přijato v dubnu 2008)


Výběr z aktivit jednotlivých členek a členů skupiny:

- vyvěšení tibetské vlajky místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem před budovou ministerstva

- veřejný protest poslanců a poslankyň Strany zelených proti nekritické výstavě o Číně ve sněmovním předsálí

- vyvěšení tibetské vlajky z oken Poslaneckého klubu Strany zelených při příležitosti Dne Tibetu 2008

- účast poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Ondřeje Lišky a Přemysla Rabase na demonstracích za podporu Tibeťanů před čínskou ambasádou a předání otevřeného dopisu velvyslankyni Číny k událostem v Tibetu

- projekt poslance ODS Radima Chytky - natáčení dokumentárního filmu ku příležitosti 50. výročí šíření tibetského buddhismu západním světem včetně České republiky

- rozvinutí tibetských vlajek v Poslanecké sněmovně PČR u příležitosti návštěvy delegace Výboru pro etnické záležitosti Všečínského shromáždění lidových zástupců jako symbolické vyjádření zájmu o osud Tibeťanů

- diskuze o životě Tibeťanů s evropským zástupcem International Campaign for Tibet Stewartem Wattersem


***

Marek Benda: "V souladu se svými životními zkušenostmi pokládám za nezbytné otázku lidských práv představitelům Číny při každé příležitosti připomínat. Slabí a utlačovaní nesmějí být zapomenuti."

Kateřina Jacques: "Úsilí o záchranu tibetské kultury, náboženství, tradic a samotných Tibeťanů je závod s časem. Každým dnem je lidstvo chudší o hodnoty, které se Tibetu ztrácí. Ve jménu humanity je naší povinností postavit se na stranu pravdy a zachránit Tibet."

Tomáš Dub: "Parlament není vázán žádnými diplomatickými omezeními, a právě proto má možnost i povinnost, upozorňovat na záležitosti světové politiky jako jsou Tibet a Taiwan. A právě proto máme v parlamentu Skupiny přátel Taiwanu a Tibetu."

***

PROHLÁŠENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY K SITUACI V TIBETU


s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech za rok 2007, usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 a usnesení Evrospkého parlamentu ze dne 15. února 2007, v návaznosti na rezoluci Senátu Parlamentu České republiky ze dne 20. března 1998, v návaznostina usnesení Vlády České republiky ze dne 17. března 2008, v reakci na události posledních dnů, během nichž došlo k násilí v Tibetské autonomní oblasti,


vydává Poslanecká sněmovna toto prohlášení:

Poslanecká sněmovna vnímá lidská práva jako nedělitelnou a univerzální hodnotu, na jejíž dodržování mají nárok lidé všude na světě.

Poslanecká sněmovna vyzývá jak čínské orgány, tak demonstrující, aby se zdrželi jakéhokoliv násilí.

Poslanecká sněmovna pokládá za důležité, aby světová veřejnost měla možnost získat informace o aktuálním dění v Tibetu , a proto žádá vládu ČLR, aby umožnila přístup zástupcům světových sdělovacích prostředků do oblasti.

Poslanecká sněmovna pokládá za vhodné, aby do oblasti byli vysláni zástupci OSN a Červeného kříže, za účelem objasnění událostí posledních dnů.

Poslanecká sněmovna vyzývá k takovému politickému řešení práv tibetského lidu, které by reflektovalo zájmy a přání Tibeťanů a jejich kulturní a náboženskou svébytnost.

Poslanecká sněmovna podporuje účinné pokračování dialogu mezi Jeho Svatostí dalajlamou a představiteli Čínské lidové republiky. Řešení situace v Tibetu by mělo vycházet ze závěrů tohoto dialogu.

Poslanecká sněmovna - vzhledem k tragickým zkušenostem s politickými procesy v Československu a po rehabilitaci československých politických vězňů v 90. letech minulého století - trvá na propuštění a rehabilitaci všech občanů, kteří byli potrestáni za prosazování svých politických názorů nebo náboženského vyznání a za uskutečňování svých nezadatelných práv.

Poslanecká sněmovna vyzývá všechny své přestavitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti.

Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že toto prohlášení souzní s olympijskými ideály a Olympijskou chartou.

Parlament České republiky, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 2008

***

Informace byly převzaty z informačního letáku Skupiny přátel Tibetu. Více informací naleznete na http://www.katerinajacques.cz/37/rubrika/skupina-pratel-tibetu/

Žádné komentáře:

Okomentovat