9. dubna 2008

Jak protestovat, aby protesty olympijských her v Pekingu přinesly změnu?

The Huffington Post | David Wallechinsky
8. března, 2008

Olympijská pochodeň koná svoji pouť kolem světa a setkává se se znatelnými protesty za lidská práva. Těm, kteří chtějí protestovat, bych rád nabídl několik svých návrhů.

1. Neprotestujte proti "Číně"


Neprotestujte proti čínskému lidu nebo proti "Číně". Namísto toho, protestujte raději proti politice čínské komunistické strany.

Čína je represivní diktaturou řízenou jednou politickou stranou, Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Pouze 5% čínských občanů je členy komunistické strany, 95% Číňanů jimi není. Z hlediska ČKS, účelem pořádání olympijských her je ukázat těm, kterým vládne, že zbytek světa přijímá ČKS jako legitimního vůdce čínského lidu. Čínští komunisté chtějí, aby si občané Čínské lidové republiky (ČLR) mysleli, že mezinárodní kritika komunistické vlády je útokem na čínský lid jako celek.

Zastánci čínských komunistů se nás snaží přesvědčit, že Čínané jsou rozzlobeni zahraniční kritikou stavu lidských práv v Číně. Za všechny se dozvídáme o internetových komentářích, proto je důležité si uvědomit, že 85% čínské populace neužívá internet. Převážná většina Číňanů sleduje v televizi nebo čte státem kontrolované zprávy, které mají jen málo příspěvků, pokud vůbec nějaké, které by zahrnovaly protichůdné názory. K nám, vně Číny, ČKS mluví a vydává prohlášení o dalajlámovi nebo "dalajlámově klice" organizující násilné protesty v Tibetu, což se zdá v nejlepším případě být stejně směšné jako výroky v čínské televizi, že narušení pouti pochodně bylo způsobeno "hrstkou tibetských separatistů". Avšak většina Číňanů velice pravděpodobně těmto obviněním věří, protože je to jediná verze, kterou kdy slyšeli.

Protestování proti Číně nahrává ČKS a umožňuje tak jejím předákům, aby interpretovali protesty jako protičínské, spíše než jako protesty proti čínské komunistické straně.

2. Neprotestujte proti olympiádě nebo proti Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV)


Výběrová komise MOV udělala chybu, když vybrala Peking jako pořadatele olypmpijských her pro rok 2008. Při 125 demokratických zemích světa, není žádné omluvy pro přidělení her jedné ze 70 zemí v niž stále vládne diktatura. Ale hlasování (56 pro a 49 proti) nebylo ani zdaleka anonymní a téměř polovina členů MOV se cítí špatně ohledně volby přesně tak jako demonstranti.

Více než 10 tisíc sportovců, kteří se kvalifikovali pro účast na olympiádě si zaslouží soutěžit. Rovněž si ale zaslouží právo na vyjádření svých politických názorů, pokud je budou chtít projevit. Když demonstranti útočí na olympiádu, oslabují tím poselství protestů.

3. Neútočte na bežce, kteří nesou pochodeň


Cokoliv si o olympiádě myslíte, pouť pochodně symbolizuje pokojné spojení všech lidí světa. Před čtyřmi lety, před olympiádou v Aténách, olympijský oheň procestoval svět bez jakýchkoli problémů.

Útočit na oheň nahrává těm, kteří podporují ČKS. Mnohem efetivnějším způsobem protestu je zpomalit tempo pouti pochodně z běhu na chůzi.

4. Používejte dvojjazyčné/vícejazyčné transparenty


Nápisy a transparenty v angličtině jsou dobré, pokud chcete ovlivnit lidi ze západu, ale pokud je vaším cílem ukázat čínským lidem, že zbytek světa chce navázat kontakt, přeložte své nápisy do čínštiny. Nikdy nevíte, jaké zprávy projdou skrze proslulou čínskou internetovou blokádu. Proč nezkusit něco jako čínské překlady "Čínská komunistická strana nemluví za čínský lid."

5. Neuchylujte se k násilí

Násilné protesty jsou přesně těmi záběry, které chtějí předáci ČKS použít, aby vytvořili obrázek i protibetských prodemokratických demonstrantech. Nedovolte proto, aby byla podpořena čínská komunistická propaganda.

6. Zaměřte se i na období po olympiádě

Protesty a demonstrance kolem pekingských olympijských her nestačí a nepřinesou nezávislost Tibetu, demokracii Číně, ani nepomohou čínským lidem ke svobodě projevu a náboženského vyznání. Čínští komunisté použijí povrchní gesta a pózy, aby uspokojili MOV, ale jak bude po olympiádě, vůdci ČKS se vráti ke svým starým represivním metodám.

Jediným nátlakem na který ČKS okamžitě zareaguje je ekonomický nátlak. Protože Západ je teď závislý na čínské pracovní síle, čínských obchodních partnerech a půjčkách, bude potřeba dlouhodobých strategických plánů, které by přinutily ČKS, aby se otevřela více, než její ekonomika.

Proč se tedy teď nezeptat olympijských sponzorů co si myslí o lidských právech v Číně? Proč se nezeptat korporací jako jsou Coca-cola, GE, Johnson&Johnson, Kodak, McDonalds, Panasonic, Samsung a VISA?

Považujte prosím Tibet, Dárfúr a Čínu jako předmět dlouhodobého zájmu spíše než pomíjivý tendenční trend.David Wallechinsky je autorem knihy Kompletní průvodce letními olympijskými hrami a seznam tyranů: 20 nejhorších současných diktátorů světa (The Complete Book of the Summer Olympics and Tyrants: The World's 20 Worst Living Dictators) a je víceprezidentem Mezinárodního společenství olympijských historiků.

Článek přeložen podle: http://www.huffingtonpost.com/david-wallechinsky/how-to-protest-against-th_b_95596.html?view=print