14. března 2008

Tisková zpráva Jeho Svatosti dalajlámy (14.3.2008)

Jsem hluboce znepokojen situací v níž v těchto dnech vyústily původně pokojné protesty v mnoha částech Tibetu včetně Lhasy. Tyto protesty jsou projevem hluboce zakořeněné nespokojenosti tibetského lidu pod současnou vládou.

Jak jsem se vždy vyjadřoval, jednota a stabilita pod brutální silou je přinejlepším jen dočasné řešení. Není reálné očekávat jednotu a stabilitu pod takovou nadvládou a nenapomáhá tedy nalezení mírového a trvalého řešení.

Apeluji proto na čínské vedení, aby přestalo užívat násilí a přistoupilo k řešení dlouhodobé nespokojenosti Tibeťanů skrze dialog s nimi. Rovněž naléhám na své drahé Tibeťany, aby se neuchylovali k násilí.

14. března 2008
dalajláma

Přeloženo ze stránek: www.dalailama.com/news.216.htm