16. března 2008

Tiskové prohlášení Ministerstva zahraničních věcí ČR (16.3.2008) - překlad do aj

Neoficiální překlad tiskové zprávy Ministerstva zahraničí ČR do anglického jazyka - uveřejněn na: http://www.tibet.ca/en/newsroom/wtn/1139

Czech Republic's Foreign Minister Karel Schwarzenberg Press Release

"It is with deep concern we are observing the news about the current development of the situation in Tibet, which has claimed many lives and caused many injuries. We denounce the violence against those who want to freely express their opinion. "Solution through force only leads to further setbacks of the situation and we therefore call for the uttermost restraint," said the Czech Republic's Foreign Minister Karel Schwarzenberg.

We are convinced that one part of the solution is free access to objective information about what is happening in Tibet. It is therefore a crucial step to release the flow of information from Tibet and to allow access to representatives of independent media into the area. According to our opinion, this is not only in the interest of the international public, but also of the People's Republic of China and Tibetans themselves.

The government of the Czech Republic and the Czech public traditionally place a high emphasis on the protection of human rights, essential human freedoms, and the preservation of cultural and religious heritages worldwide, including Tibet. "These are universal values and thus impossible to resign them in Prague, or in Lhasa, and especially not during the year of holding the Olympic Games in Beijing," added the Czech Republic's Foreign Minister Karel Schwarzenberg."

March 16th, 2008 13:15

[This is an unofficial translation of the press release by Sandra Pikorova]

***

Přeloženo podle oficiální tiskové zprávy na: http://www.mzv.cz/

Tiskové prohlášení MZV ČR

S hlubokým znepokojením sledujeme zprávy o aktuálním vývoji v Tibetu, který si vyžádal řadu zraněných a obětí na životech. Odsuzujeme násilí na pokojných a neozbrojených demonstrantech, kteří chtějí svobodně vyjádřit svůj názor. „Řešení silou vede pouze k dalšímu zhoršení situace, proto vyzýváme k maximální zdrženlivosti,“ uvedl ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg.

Jsme přesvědčeni, že součástí řešení je svobodný přístup k objektivním informacím o tom, co se v Tibetu děje. Nezbytným krokem je proto okamžité uvolnění toku informací z Tibetu a umožnění přístupu zástupců nezávislých médií do oblasti. Podle našeho názoru je to v zájmu nejen mezinárodní veřejnosti, ale také vlády ČLR i samotných Tibeťanů. Vláda České republiky a česká veřejnost tradičně kladou velký důraz na ochranu lidských práv, základních svobod a na ochranu kulturního a náboženského dědictví v celém světě, včetně Tibetu. „Jsou to univerzální hodnoty, na něž nelze rezignovat v Praze, ani ve Lhase, a už vůbec ne v roce pořádání olympijských her v Pekingu,“ dodal ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg.