27. března 2008

Tibet byl vyjmut z programu zasedání Rady OSN pro lidská práva

Amnesty International
26. března 2008

Jednání o situaci v Tibetu bylo na úterním zasedání Výboru pro lidská práva OSN v Ženevě zameteno pod stůl.

Po opakovaných protestech proti Číně, řekl prezident rady nevládním organizacím, že nemohou omezovat své připomínky k bodům jednání pouze na situaci jedné země.

Organizace Amnesty International připravila slovní prohlášení zaměřené na závažné nedostatky v závazcích Číny vůči Vídeňské deklaraci, která má zajišťovat příslušníkům tibetské menšiny plné a účinné užívání lidských práv a základních svobod bez jakékoli diskriminace.

Při jeho předčítání byla organizace přinucena zkrátit své prohlašení kvůli čínským námitkám. Delegátka Amnesty International, Patricia Scannellová, ukončila řeč k radě připomínkou, že Vídeňská deklarace a Akční program OSN povtvrdily, že „ prosazování a dodržování všech lidských práv je legitimním zájmem mezinárodního společenství“.


Mnoho dalších nevládních organizací bylo rovněž zklamáno při svých snahách diskutovat o situaci v Tibetu.

Ve svém prohlášení vyjádřila Amnesty International hluboké znepokojení nad porušováním lidských práv během nedávných událostí v Tibetské autonomní oblasti a v sousedních oblastech. Organizace měla v úmyslu vyzvat radu, aby se této situaci věnovala.

,,Přestože omezení, kterými Čína ztížila dnešní debatu nás velice zklamala, Amnesty International vítá, že v rámci svých připomínek, čínská delegace přijala projednávání situace jako bod číslo 4 na programu jednání [„Situace lidských práv, které si žádají pozornost Rady OSN],“ vyjádřila se Patricia Scannellová, zplnomocněná zástupkyně představitelů Amnesty International pro OSN v Ženevě.

Přeloženo podle: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/tibet-human-rights-councils-agenda-20080326