18. března 2008

Tisková zpráva Jeho Svatosti dalajlámy (18.3.2008)

Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil hlubokou vděčnost předním světovým činitelům a mezinárodnímu společenství za jejich zájem o nedávný zvrat událostí v Tibetu a za jejich pokusy o přesvědčení čínské vlády, aby se zdržela násilí při vypořádání se s demonstranty.

Jelikož mě čínská vláda obvinila z organizování těchto protestů v Tibetu, žádám, aby tato obvinění důkladně přezkoumal uznávaný orgán, který by zahrnoval i čínské zástupce. Takoví vyšetřovatelé by navštívili Tibet, tradiční tibetská území vně Tibetské autonomní oblasti a také Ústřední tibetskou správu zde v Indii. Má-li se mezinárodní společenství, a zvláště více než miliarda čínských občanů, kteří nemají přístup k necenzurovaným informacím, dozvědět, co se v Tibetu skutečně děje, bylo by nesmírně prospěšné, kdyby se takového vyšetřování ujali i představitelé mezinárodních médií.

Domnívám se, bez ohledu na to, zda to bylo zamýšleno či nikoliv, že v Tibetu probíhá určitá forma kulturní genocidy, a že tibetská identita je cílem soustavného útoku. V důsledku přesunů nesmírného počtu lidí netibetské národnosti do Tibetu jsou Tibeťané ve své vlastní zemi redukováni na bezvýznamnou menšinu. Jedinečné tibetské kulturní dědictví včetně specifického jazyka, zvyků a tradic se zvolna vytrácí. Místo toho, aby čínská vláda usilovala o jednotu národnostních menšin, tyto menšiny včetně té tibetské diskrimuje.

Je všeobecně známo, že tibetské kláštery, které jsou nejen pokladnicemi tibetské kultury, ale i hlavními středisky vzdělávání, jsou krutě omezovány co do jejich počtu i počtu jejich obyvatel. V těch klášterech, které stále existují, skutečné studium tibetského buddhismu není již více povoleno, ve skutečnosti i samotné přijímání do těchto center vzdělanosti je přísně regulováno. Opravdová svoboda náboženství v Tibetu neexistuje. Pokud člověk volá po byť i jen trochu větší svobodě riskuje, že bude označen za "rozvraceče státu". Nelze hovořit ani o skutečné autonomii v Tibetu, přestože tyto základní svobody jsou zaručovány čínskou ústavou.

Věřím, že demonstrace a protesty, které v Tibetu nyní probíhají, jsou spontánním projevem veřejné nespokojenosti, která se nashromáždila za mnoho let útlaku proti vládním orgánům, které přehlížejí postoje a stav tamních obyvatel. Mylně se domnívají, že svého stanoveného cíle - jednoty a stability - dosáhnou prostřednictvím dalších represivních opatření.

Co se nás týče, jsme i nadále oddáni přístupu střední cesty a usilujeme o dialog za účelem nalezení vzájemně propěšného řešení tibetské otázky.

Vzhledem k výše zmiňovanému, hledám podporu u mezinárodního společenství k vyřešení problémů Tibetu skrze dialog a naléhám, aby požadovalo po čínském vedení nejvyšší míru zdrženlivosti v řešení této momentálně vypjaté situace, a aby se s těmi, kteří jsou zatýkáni zacházelo náležitě a spravedlivě.

V Dharamsale, 18.3.2008
dalajláma

Článek byl přeložen ze stránek: http://www.dalailama.com/news.218.htm