19. března 2008

Prohlášení předsednictva EU k situaci v Tibetu

Evropská unie je hluboce znepokojena pokračujícími zprávami o nepokojích v Tibetu a vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí. EU naléhavě požaduje bližší objasnění situace ze strany čínské vlády.

EU žádá zdrženlivost na všech stranách. Naléháme na čínské vládní orgány, aby se zdržely použití násilí proti těm, kdo se účastnili nepokojů a apelujeme na demonstranty, aby se neuchylovali k násilí.

EU zdůrazňuje jakou váhu přikládá právu na svobodu slova a vyjádření pokojného protestu. Žádáme tedy čínskou vládu, aby zacházela s demonstranty v souladu s mezinárodně uznávanými demokratickými principy.

EU rozhodně podporuje mírové urovnání situace mezi čínskou vládou a dalajlámou a jeho zástupci. EU naléhá na čínskou vládu, aby řešila nepokoje tibetského lidu s ohledem na lidská práva. 

EU vyzývá obě strany, aby zahájily skutečně konstruktivní dialog s výhledem na dosažení udržitelného řešení přijatelného pro všechny, které bude plně respektovat tibetskou kulturu, náboženství a identitu.

V Bruselu, 19. března 2008

Přeloženo ze stránek:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/cfsp/99455.pdf