14. března 2008

Aktivita na pomoc tibetským poutníkům zatčeným v Indii

Zdravím Vás všechny,

níže uvedené řádky jsou určené Vám a indické ambásadě. Obracím se na Vás s prosbou o podporu tibetských poutníků, kteří byli zatčeni a uvězněni 13.3. 2008 indickou vládou na své cestě do Tibetu.

Můžete je podpořit třemi způsoby:

1, Zasláním níže uvedeného emailu na indické velvyslanectví v Praze. Email: amboffice@india.cz (Vzor textu emailu je níže.)

2, Zavoláním na indické velvyslanectví. Telefonní číslo je: +420 257533490 nebo +420 257533461. (Navrhovaný obsah hovoru opět naleznete níže.)

3, Přeposláním tohoto emailu všem kontaktům ve Vašem adresáři.

Jedná se o mezinárodní aktivitu, více informací o ní naleznete na:
http://tibetanuprising.org/2008/03/13/take-action-for-the-marchers/

* * *
VZOR E-MAILU

Vaše excelence,

po dlouhou dobu jsem obdivoval/a šlechetnost Indie, která poskytovala útočiště tibetským exulantům. Nicméně teď jsem nucen/a protestovat proti Vašemu nedávnému rozhodnutí zastavit Pochod do Tibetu, návrat exulantů do jejich rodné země a odsouzení účastníků pochodu ke čtrnácti dnům vězení.

K mému požadavku, abyste s okamžitou platností propustili vězněné a dovolili jim pokračovat v pochodu Indií se připojují desetitíce zastánců Tibetu z celého světa. Pochod do Tibetu je mírový, inspirovaný vznešenou tradicí Mahátmy Gandího a indického lidu, která je tolik obdivována po celém světě. Zastavení pochodu vzbuzuje dojem, že Indie, největší demokracie světa, obětuje své principy kvůli tlaku ze strany čínské vlády, která se snaží očistit svou reputaci směřujíc tak k olympijským hrám v Pekingu.

Indické vládní orgány vydaly příkaz zamezit pochodu dne 10. března a obvinily účastníky pochodu z narušování veřejného pořádku a míru. Toto jednoduše není pravda. Tibetský lid prokázal svůj závazek k nenásilí již mnohokrát a tibetské hnutí je mezinárodně uznáváno jako jedno z nejvýznamnějších mírových hnutí všech dob. Tito poutníci prošli důsledným tréninkem v nenásilí a vyjádřili svou odevzdanost tomuto přístupu.

Tento nenásilný pochod není v rozporu s požadavkem, aby se Tibeťané neangažovali v protičínských aktivitách v Indii, je to jednoduše mírový pochod. Doufám tedy, že Indie podpoří tibetský lid v jejich spravedlivé věci a usnadní, spíše než zamezí, jejich cestu.

Děkuji Vám za Váš čas.

S úctou,

[VAŠE JMÉNO]

***
VZOR TELEFONÁTU

Telefonní čísla indické ambasády: +420 257533490 nebo +420 257533461

Dobrý den,

volám Vám ohledně nedávného zatčení a uvěznění 102 Tibeťanů, kteří se účastnili pochodu do Tibetu, návratu exulantů do jejich rodné země.

Dlouhou dobu jsem obdivoval/a šlechetnost Indie, která desetiletí poskytovala útočiště tibetským exulantům. Nicméně teď jsem velice znepokojen/a nedávným rozhodnutím indické vlády zastavit pochod do Tibetu a odsouzení 102 účastníků pochodu ke čtrnáctidennímu vězení.

Pochod do Tibetu je mírovou poutí, inspirovanou tradicí nenásilí Mahátmy Gándího a indického lidu, kterou já a mnoho dalších lidí po celém světě tolik obdivujeme.

Tento nenásilný pochod není v rozporu s požadavkem, aby se Tibeťané neangažovali v protičínských aktivitách v Indii, je to jednoduše mírový pochod. Pevně věřím, že velvyslanec Indie, pan Raghavan, bude apelovat na indickou vládu aby pochod podpořila, místo toho, aby mu zamezovala.

Děkuji Vám za Váš čas.