9. srpna 2008

Sport pro mír (Sports for Peace)

Nedávno byl spuštěn nový projekt Sports for Peace nadace Peace Dream .

Nadace je mimo jiné i organizátorem Sportovního festivalu pro mír (Peace Sports Festival - IPSF) a dlouhodobě se zaměřuje na programy, které poskytováním sportovních příležitostí mládeži menšin přispívají k rozvinutí dovedností a charakteru skrze sport. Sport se tak stává nástrojem vzdělávání a výchovy mládeže ke zodpovědnému globálnímu občanství. Zdůrazňována je hlavně spolupráce a souhra bez ohledu na etnickou či náboženskou příslušnost, zdravý životní styl a sport jako "fair play".

Organizace také nedávno zaslala petici čínské vládě vyzývající k řešení situace v Tibetu mírovými prostředky. K této petici se připojil i český atlet Jakub Holuša.