13. listopadu 2008

Vyjasnění vyjádření Jeho Svatosti dalajlamy

28. října 2008, Kancelář Jeho Svatosti dalajlamy

Během oslav 48. výročí Dětských tibetských vesniček, které se konaly v Dhamramsale 25. října, se Jeho Svatost dalajlama vyjádřil k otázce Tibetu, jeho vyjádření jsou teď v některých novinách citována mimo kontext. Proto jsme se rozhodli uveřejnit hlavní podstatu jeho vyjádření včetně vlastního přepisu toho, co skutečně řekl.

J.S. dalajlama se vyjádřil, že Tibeťané se již dlouho snaží nalézt řešení tibetské otázky, přijatelné jak pro tibetský, tak i čínský lid. Jejich snaze se dostalo podpory a porozumění mezinárodního společenství, včetně vládních představitelů některých zemí. A co je důležitější, dostalo se jí i podpory mnoha čínských vzdělanců.

J.S. dalajlama následně řekl, že, čínské vedení zatím bohužel neodpovědělo na naše snahy pozitivně a nezdá se, že by mělo zájem řešit záležitost Tibetu reálným způsobem. Od března tohoto roku propukla ve Lhase a dalších tradičně tibetských oblastech řada protestů a demonstrací. Jednalo se zjevně o spontánní vyjádření hluboce zakořeněného odporu a nespokojenosti, která se nahromadila během 50ti let represívní komunistické nadvlády Číny.

Jelikož čínská vláda obviňuje Jeho Svatost z řízení těchto protestů v Tibetu, volal dalajlama po důkladném vyšetřování, které by prověřilo tato obvinění, nabídl dokonce i přístup k záznamům Ústřední tibetské správy v Indii. Zatím se vyšetřování nikdo neujal, avšak situace v Tibetu se každým dnem zhoršuje. Proto se dalajlama vyjádřil, že je pro něj velice obtížné nést odpovědnost, když se nezdá, že by čínské vedení oceňovalo pravdu, zdravý úsudek a prostý rozum. Za situace, kde chybí jakákoli pozitivní odpověď druhé strany, dalajlama cítí, že pokud nemůže pomoci nalezení řešení, nebude mu tedy raději stát v cestě. J.S. dalajlama se domnívá, že si nemůže dovolit předstírat, že jeho vytrvalé snahy o nalezení vzájemně uspokojivého řešení problému Tibetu, přinášejí ovoce.

Dne 11. září svolal tedy dalajlama mimořádné shromáždění všech tibetských exilových komunit, aby se zúčastnily rozsáhlých jednání s cílem nalézt realistické a nenásilné možnosti našeho dalšího postupu. Jeho Svatost dalajlama učinil rozhodnutí, že když je vše řečeno a možnosti vyčerpány, je na samotných Tibeťanech, aby se rozhodli o svojí budoucnosti.

Přeloženo podle zprávy: Clarifications on H.H. the Dalai Lama's Remarks