12. listopadu 2008

Čína uhýbá otázkám na zasedání Výboru OSN pro otázky mučení

Reuters, 10.11. 2008
(Laura MacInnis)

Lidskoprávní organizace vyjádřily v pondělí své zklamání nad tím, co označily za právní kličkování Číny před otázkami Výboru OSN pro otázky mučení ohledně čínských postupů při výsleších a zatýkání.

Čínský velvyslanec Li Pao-tung sdělil Výboru OSN proti mučení v Ženevě, že jeho země výslovně zakazuje mučení a zavedla přísná právní opatření proti komukoliv, kdo by zastrašoval, mučil či způsoboval zdravotní újmu vězňům zadržovaným ve státní vyšetřovací vazbě.

Avšak aktivisté sledující jednání uváděli, že třicetidvoučlenná čínská delegace se vyhnula otázkám týkajícím se převládajícího zneužívání moci veřejných činitelů na policejních stanicích, věznicích, neformálních vazebních stanicích a dalších zařízeních.

"Čínská delegace jako celek zatím neposkytla žádnou evidenci o tom, jakými prostředky je dodržování těchto zákonů vymáháno, poskytla pouze formální popis těchto zákonů", uvedla Sharon Homová z newyorské lidskoprávní organizace působící v Číně.

Dále sdělila, že vzhledem k tomu, že Peking považuje statistiky o nepřirozených úmrtích ve vězení a další trestně soudní údaje za státní tajemství, je zcela nemožné se dozvědet o jak rozsáhlé porušování zákona se jedná.

"Nemůžeme udělat přesný a ucelený odhad, pokud nemáme k dispozici přesné, transparentní a spolehlivé údaje", sdělila Homová reportérům po skončení dvoudenního jednání. "Nicméně byl sestaven seznam plný důležitých otázek, které budou předmětem dalších jednání."

10 nezávislých odborníků Výboru se snažilo Čínu přimět, aby zveřejnila informace o údajných případech špatného zacházení s obránci lidských práv v Číně, příslušníky hnutí Falun Gong, drogově závislými a kritiky čínské vlády.

Odborníci se rovněž snažili dopátrat podrobností o tvrdém čínském zásahu v Tibetu po březnových demostracích včetně informací o případech úmrtí a mučení zadržovaných.


"NULOVÁ TOLERANCE"

Vedoucí delegace Li odmítl mnohá obvinění vznesená čínskými a západními aktivisty před samotným jednáním jako "nepodložená a nepravdivá", jako "neopodstatněné informace organizací s postranními úmysly".

"Vůči mučení je v Číně nulová tolerance", sdělil Li komisi, která dohlíží na dodržování Úmluvy OSN proti mučení jednotlivými zěměmi, kterou Čína ratifikovala v roce 1988.

"Zavedli jsme rozsáhlé právní reformy a přísná opatření uplatňující dodržování zákona soudními a trestními orgány."

Li obhajoval zásah čínské policie jako snahu o nastolení pořádku v Tibetu po nepokojích, které zde propukly v březnu.

Přes 1200 během zásahu zadržených lidí "si odpykalo svůj trest a bylo propuštěno", řekl Li. "Ti, kdo byli propuštěni žijí normální život a jejich práva jsou chráněna."

Přibližně 69 Tibeťanů bylo uvězněno za žhářství, krádež, velezradu, buřičství, shormažďování za účelem narušování veřejného pořádku, poskytování informací lidem mimo Čínu a jiné trestné činy, dalších osm je stále vyšetřováno, sdělil Li.

Lidskoprávní organizace uvádějí, že při protestech bylo zabito na 200 lidí, a že mnohem více lidí, než Peking připustí, bylo zadrženo a vystaveno "krajně brutálnímu zacházení", někteří byli navíc nuceni se zříci dalajlamy.

"Čína neukázala příliš upřímnosti a ochoty poskytnout fakta Výboru, zvláště co se týče dění v Tibetu", uvedl obhájce Tibetu při OSN, Ngawang Choephel, po zasedání v Ženevě.


Úmluva OSN definuje mučení jako fyzicky hrubé zacházení nebo působení psychického utrpení za účelem vymáhat přiznání zadržovaných osob nebo za účelem diskriminace určitých skupin.

Výbor proti mučení zpracuje zprávu na základě tohoto přezkumného jednání s Čínou, která bude vydána ke konci měsíce.

(Zpracovali Louise Ireland a Robert Evans)

Přeloženo podle článku: China skirts questions in UN torture review -groups

Na poslední fotce je Paldän Gjaccho, autor knihy Fire under the snow (v češtině vydal Volvox Globator pod názvem Oheň pod sněhem). Kniha je osobní výpovědí tibetského mnicha o snášení utrpení a nelidského zacházení v čínském vězení. Je to příběh člověka, který 33 dlouhých let čelil nelidskosti, jíž se dopouští komunistický režim ve jménu ideologie a pokroku. Paldän Gjaccho vypovídal v roce 1995 před Výborem pro lidská práva při OSN jako přímý svědek čínských praktik a zacházení s uvězněnými.