8. listopadu 2008

AI: URGENTNÍ e-AKCE 44/08 - Čína - Vězeňkyně z Falun Gongu

SOUHLASÍTE-LI s urgentní e-akcí Amnesty International 44/08 - Čína, připište údaje o sobě a zprávu ODEŠLETE zpět na e-akce@amnesty.cz . Vaše jméno, příjmení, adresa a profese budou spolu s údaji dalších signatářů uvedeny pod dopisem, který bude odeslán příslušným úřadům.

********************************************************************************
UZÁVĚRKA: Úterý 11. 11. 2008, 14:00 hod (níže uvedený dopis bude odfaxován hned po zaplnění dvou podpisových archů; s kompletním seznamem signatářů bude na další adresy odeslán po uzávěrce).

Jméno, příjmení, titul:

Adresa*:

Profese, organizace* (nejlépe v angličtině, není ale podmínkou):

(Pozn.*: Pokud jste tyto údaje uvedli při některé předcházející urgentní e-akci či při registraci a nedošlo ke změně, nemusíte je znovu uvádět. Své jméno a příjmení prosím uvádějte vždy).

********************************************************************************
INFORMACE O PŘÍPADU:

Čína: Obavy z mučení – Chen Zhenping, žena praktikující Falun Gong.

UA 305/08, 3. 11. 2008.

Chen Zhenping, žena praktikující Falun Gong, byla 9. července bez zatykače zadržena ve svém bytě v městě Zhengzhou v provinciii Henan. Její rodina ji nemůže navštěvovat, a není ani známo, kde je zadržována. Vězněné ženě vážně hrozí mučení.
Chen Zhenping byla zprvu po dobu 10 dnů držena v městské vazební věznici v Matougangu, načež byla převezena do vazební věznice č. 1 ve městě Zhengzhou. Představitelé lidového soudu v Jingshui, což je jeden z obvodů města Zhengzhou, jednomu z jejích rodinných příslušníků 10. října řekli, že Chen Zhenping byla odsouzena k sedmi až patnáci rokům vězení. Rodina však o soudním procesu neobdržela od příslušných činitelů žádnou oficiální zprávu.

Poté, co byla Chen Zhenping zadržena, se rodina obrátila na advokáty ve městě Zhengzhou s žádostí o její právní zastupování. Ti jí však sdělili, že je před Olympijskými hrami vláda varovala, aby se neujímali případů spojených s Falun Gongem. Je tedy málo pravděpodobné, že Chen Zhenping byla zastupována obhájcem, a její soud byl tedy zřejmě nespravedlivý.
Rodinní příslušníci Chen Zhenping pak 28. října zjistili, že byl zfalšován její podpis na formuláři, který musejí vězňové potvrdit, když dostávají zásoby od svých příbuzných či přátel.

Podle osoby z okruhu jejích bývalých spoluvězňů byla Chen Zhenping držena v cele spolu s asi 30 lidmi a nucena spát na podlaze. Další osoba, která s ní sdílela celu, uvedla, že Chen byla přinucena pracovat až 19 hodin denně při výrobě předložek k postelím, hygienických vatových tyčinek a dalšího zboží, a to za využití velice přísné pracovní normy, v případě jejíhož nesplnění bývá Chen bita či podrobována jinému špatnému zacházení.

INFORMACE O POZADÍ PŘÍPADU:

Falun Gong je duchovní hnutí, ke kterému se v devadesátých letech v Číně přidalo velké množství lidí. Po pokojné „manifestaci vsedě“, která se na náměstí Tiananmen (Tchien-an-men, náměstí Nebeského klidu) konala v červenci 1999, postavila vláda hnutí mimo zákon a spustila dlouhodobou zastrašovací a pronásledovací kampaň, řízenou zvláštní organizací nazývanou „Úřad 610“. Tvrdé potlačování Falun Gongu se vystupňovalo během příprav na Olympijské hry. Dle zdrojů blízkých Falun Gongu bylo v tomto období v celém státě zadrženo asi 8000 osob praktikujících Falun Gong, a dle stejného zdroje zemřelo v průběhu roku 2007 asi 100 těchto lidí ve vazbě či krátce po propuštění, a to v důsledku mučení, hladovění a chybějící lékařské péče. Lidé praktikující Falun Gong bývají hlavním terčem čínského systému „pracovní převýchovy“ (Re-education through Labour – RTL), což je forma administrativního trestu odnětí svobody až na čtyři roky bez soudního rozhodnutí. Tomuto opatření je podrobeno odhadem asi 300 – 500 tisíc lidí.

INFORMACE O PŘÍPADU NA STRÁNKÁCH AMNESTY INTERNATIONAL V ANGLIČTINĚ ČTĚTE ZDE.

ZNĚNÍ DOPISU, KTERÝ BUDE ZASLÁN UVEDENÝM ÚŘADŮM:

(Pozn.: Jednomu z uvedených činitelů bude text v případě dostupnosti spojení odfaxován; dalším bude odeslán poštou.)

1. President of the Supreme People's Court, Xiao Yang Yuanzhang, Zuigao Renmin Fayuan, 27 Dongjiaomin Xiang, Beijingshi 100006, People's Republic of China.

2. Minister of Justice, Wu Aiying Buzhang, Sifabu, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyangqu, Beijingshi 100020, People's Republic of China.

3. Mayor of the Zhengzhou City People's Government, ZHAO Jiancai Shizhang, Zhengzhoushi Renmin Zhengfu, 233 Zhongyuanxilu, Zhengzhoushi 450007, Henansheng, People's Republic of China.

4. Zhengzhou City No 1 Detention Centre, Zhengzhou shi Diyikanshousuo, Hanghailu yu Disandajie, Zhengzhoushi, Henansheng, People’s Republic of China.

5. Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR, Huo Yuzhen, Pelléova 18, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.


Dear President, Dear Minister, Dear Mayor, Dear Director, Dear Madam Ambassador,

We are asking the authorities to provide immediate guarantees for safety of Falun Gong practitioner Chen Zhenping, and assurances that she will not be tortured or ill-treated.

We would like to remind the authorities that Chen Zhenping must be given immediate access to a lawyer of her own choosing, her family and any medical treatment she may require.

We are expressing concern that she has been imprisoned solely for her religious beliefs. We urge the authorities to release her immediately and unconditionally unless she is to be charged with a recognizably criminal offence.

Yours sincerely,

[YOUR NAME]


Vážený pane předsedo, Vážený pane ministře, Vážený pane starosto, Vážený pane řediteli, Vážená paní velvyslankyně,

žádáme příslušné úřady, aby neprodleně zajistily bezpečí pro Chen Zhenping, praktikující Falun Gong, a aby zaručily, že nebude podrobena mučení či jinému špatnému zacházení.

Chceme úřadům připomenout, že musejí paní Chen Zhenping umožnit okamžitý přístup k právnímu zástupci dle jejího výběru, k jejím rodinným příslušníkům a k jakékoli potřebné lékařské péči.

Vyjadřujeme své obavy, že mohla být uvězněna jen kvůli svému náboženskému přesvědčení. Vyzýváme příslušné činitele, aby ji neprodleně a bezpodmínečně propustily, pokud není řádně obviněna z nějakého kriminálního činu.

S úctou,

[VAŠE JMÉNO]


********************************************************************************

Akci připravil Jan Klement, místní skupina Amnesty International v Brně.

********************************************************************************
Dobré zprávy z našich akcí:
Zde budou uveřejňovány informace o příznivém vývoji případů z našich e-akcí.

********************************************************************************
Základní možnosti, jak se zapojit do světové sítě urgentních akcí na obranu lidských práv:

1. E-akce. Podpis petice přes e-mail je rychlý, jednoduchý a časově nenáročný způsob, jak urgentní akce podpořit. Registrace ZDE.

2. Klasická síť UA. Dopis doručený e-mailem spolu s informacemi o případu je třeba opatřit svými kontaktními údaji, vytisknout a odeslat. Oproti e-akcím je zde tedy zapotřebí většího osobního vkladu. Registrace: ua@amnesty.cz

3. Osobní iniciativa. Zájemce, u kterého se snoubí jazykové znalosti s dostatkem času, může na internetu sám sledovat urgentní akce a dle vlastního uvážení na ně reagovat. Aktuální seznam případů vyhledáte ZDE.

********************************************************************************

Tuto zprávu jste dostali, protože jste se v minulosti zúčastnili našich urgentních e-akcí na obranu lidských práv nebo jste se zaregistrovali pro jejich odběr. Náš tip: ZDE si můžete zaregistrovat zasílání akcí dle vlastního výběru.