14. listopadu 2008

Připojte se k aktivitě za osvobození pančhenlamy

Pančhenlama

Gendün Čhökji Ňima, chlapec na obrázku je politickým vězněm od svých 6 let, kdy byl rozpoznán jako reinkarnace pančhenlamy, po dalajlamovi druhým nejvyšším tibetským duchovním. Bezprostředně po jmenování ho nechala čínská vláda unést s celou rodinou a jmenovala svého vlastního pančhenlamu. Pančhenlama podle tibetské tradice hraje stěžejní roli při rozpoznání příštího dalajlamy a naopak. Dodnes nejsou o chlapci žádné zprávy. Letos oslavil své smutné 19. narozeniny.

K následující petici se můžete připojit tak, že zašlete anglický i český text

1) emailem na: npillay@ohchr.org, cchung@ohchr.org, rgomez@ohchr.org, tb-petitions@ohchr.org, urgent-action@ohchr.org, info@osn.cz

2) poštovně na adresu uvedenou v hlavičce emailuMrs Navanethem Pillay
Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland


Dear High Commissioner:

I am writing to express concern for the health and safety of Gedun Choekyi Nyima (born April 25, 1989), the young boy recognized by His Holines the Dalai Lama as the 11th Panchen Lama of Tibet. The Chinese government has been holding the boy, his parents and Chadrel Rinpoche since 1995.

This young boy's spiritual education is in jeopardy and his life as at stake! The kidnapping and detention of the Panchen Lama, his parents and dozens of others arrested are disturbing examples of the Chinese government's oppression of the Tibetan people and their religious freedom.

I urge you as the world's foremost human rights authority to conduct an investigation into the whereabouts of the 11th Panchen Lama, Gedun Choekyi Nyima and to secure his immediate release.

Sincerely

Name:
Address:
Signature: [if sent by mail]
Date: [if sent by mail]

...

Paní Navanethem Pillay
Kancelář Vysoké komisařky OSN pro lidská práva
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Švýcarsko


Vážená paní komisařko,

Píši Vám, abych vyjádřil/a svoji účast a znepokojení ohledně bezpečnosti Gendüna Čhökji Ňimy (nar. 25. dubna 1989), který byl rozpoznán J.S. dalajlamou jako 11. pančhenlama Tibetu. Čínská vláda chlapce zadržuje společně s jeho rodinou a Čhadrelem Rinpočhem od roku 1995.

Duchovní vzdělání tohoto chlapce je vážně ohroženo a stejně jeho život! Únos a zadržování pančhenlamy, jeho rodiny a dalších desítek zatčených lidí je znepokojivým příkladem útlaku tibetského lidu a potlačování jeho náboženské svobody čínskou vládou.

Žádám Vás jako nejpřednější světovou autoritu v oblasti lidských práv, aby bylo zahájeno vyšetřování místa pobytu 11. pančhenlamy Gendüna Čhökji Ňimy a zajištěno jeho okamžité propuštění.

S úctou,


Jméno:
Adresa:
Podpis: [v případě zaslání dopisu]
Datum: [v případě zaslání dopisu]