20. listopadu 2008

Khenpo Čhodrag Tenphel Rinpočhe v buddhistickom centre Lotus

14.11. 2008 sa v buddhistickom centre Lotus uskutočnila prednáška pod názvom Klidná a spokojená mysl. Prednášajúcim bol Khenpo Čhodrag Tenphel Rinpočhe, mních z línie Karma Kagju, ktorý už desiatky rokov vyučuje v rámci rôznych inštitúcií v Indii a v Európe, a okrem iného je aj učiteľom 17. Gjalwa Karmapu.

Na úvod nás žiada, aby sme sa zamysleli nad zdanlivo celkom obyčajnou vecou – šťastím. Túžbou každého človeka je byť šťastný, nenájde sa nikto, kto by túžil trpieť. Kľúčom k dosiahnutiu tohto stavu je pokojná myseľ. Ten, kto je pokojný, sa cíti dobre kdekoľvek a kedykoľvek. Ako náhle ho však začne niečo trápiť, môže byť aj na tom najkrajšom mieste, a predsa bude nešťastný. Tomuto ale môže zabrániť práve vyrovnaná, pokojná a skrotená myseľ, ktorú je možné zdokonaliť, ak s ňou pracujeme. Pre prácu s mysľou sú mnohé prostriedky – hinduistické, budhistické, rôzne moderné... Buddhizmus je však význačný tým, že sa zásadne nespolieha na tie prostriedky, ktoré pochádzajú zvonku, ale len na vnútorné. Rinpočhe nám odporúča najmä metódu pokojného spočívania.

Dôležitou postavou v buddhizme je učiteľ. Nájsť si dobrého učiteľa však vôbec nemusí byť jednoduché. Preto nám Rinpočhe odporúča prečítať si knihu Ozdobný drahokam osvícení od Gampopa, v ktorej môžeme nájsť pár dobrých rád.

Autorka článku: Ľudmila Miškaňová