31. května 2009

Papež naléhá na opětovné usmíření s Čínou

Zveřejněno: pondělí, 25. května 2009

Autor: David Willey
BBC News, Řím

Papež vyzval čínské katolíky, členy státem tolerované vlastenecké církve a příslušníky tajné podzemní církve, aby podnikli kroky k usmíření.

Peking přerušil formální diplomatické vztahy s Vatikánem v roce 1951 a katolickou víru je povoleno vyznávat pouze v oficiálně uznávaných církvích.

Členové podzemní církve jsou však i nadále věrní Římu.

Odhaduje se, že celkem je v Číně více než 10 milionů katolíků.

V utajení

Poselství papeže Benedikta XVI. mělo formu poznámek pod čarou a dodatků k původnímu dopisu, který byl odeslán před dvěma lety.

V onom dopise pochválil papež členy tzv. podzemní církve, kteří zůstali věrní Římu po více než půlstoletí komunistické nadvlády.

Přestože státem schválená vlastenecká církev uznává papeže jako svého duchovního vůdce, jmenuje své vlastní biskupy a kněze bez svolení Říma.

Miliony čínských katolíků, nikdo přesně neví kolik, stále vyznávají svou víru tajně nebo zčásti tajně v neoficiálních katolických komunitách.

Ty jsou čas od času vystaveny pronásledování úřady.

Usmíření věřících

Vatikán nedávno odsoudil novou vlnu zatýkání knězů a biskupů podzemní církve.

Po celý minulý rok vyjednávali na nejvyšší úrovni představitelé Vatikánu se svými čínskými protějšky s cílem obnovit diplomatické vztahy, výsledky však přicházejí jen pomalu.

Poslední poselství z Vatikánu, zveřejněné na jeho nových webových stránkách v čínském jazyce, vyzývá věřící v Číně, aby se jako křesťané spojili se svými bližními a překonali rozdíly v zájmu jednoty církve.

Papež považuje možné sjednocení čínských katolíků obou těchto církví, vlastenecké a podzemní, za jednu z nejdůležitějších priorit.

Přeloženo podle článku: Pope urges China reconciliation

Žádné komentáře:

Okomentovat