26. května 2009

Evropa potřebuje společný postup ohledně Tibetu

19.5. 2009, European Voice

Aby byla Evropská unie schopna čelit nepřetržitému intenzivnímu tlaku Číny, je třeba, aby se sjednotila a zanechala svých nejednoznačných postojů.

To, že Čína zrušila prosincový summit s představiteli EU ukázalo, jak důležitá je pro Peking tibetská otázka ve vztazích s Evropou. Čína od summitu ustoupila, protože se francouzský prezident Nicolas Sarkozy, v té době předsedající EU, chystal setkat s tibetským exilovým vůdcem dalajlamou.

Rozhodnutí „potrestat“ EU jako celek rovněž poukázalo na potřebu jednotné evropské odpovědi a politiky vůči Číně.

20. května, na, od nezdařeného summitu prvním, setkání evropských představitelů s čínskými protějšky, měl být Tibet tématem na němž měl být ukázán jednotný postoj.

Mnoho vlád a parlamentů zemí EU dalo v průběhu let najevo veliký zájem na dialogu mezi Čínou a dajlamou ohledně budoucnosti Tibetu a EU má k dispozici řadu nejrůznějších opatření, která by mohla využít k prosazení tohoto cíle.

Avšak stanoviska přijatá Evropskou radou ministrů, Evropskou komisí a 27 členskými státy jsou nejednoznačná a přizpůsobují se obecnému předpokladu, že čínská vláda, ovlivněna pozitivním přístupem spolupráce, zliberalizuje svou ekonomiku a začne se ubírat směrem k demokratizaci.

EU by měla mít na Čínu vliv, koneckonců stala se namísto USA jejím největším obchodním partnerem.

Avšak, jak poznamenal Evropský parlament, prohlubující se evropské ekonomické a obchodní vztahy s Čínou nepřinesly ani pokrok v oblasti lidských práv, ani uvolnění politické scény.

Takovýto přístup EU podceňuje čínskou schopnost využívat spolupráci s EU ke svým vlastním cílům a tendencím zamezit kritice své politiky v Tibetu a stavu lidských práv.

Země EU se jednoznačně přepočítaly, dělají ústupky Číně, ty ale nejsou opětovány.

Čínská vláda navíc usilovala o to, aby se veškeré diskuze ohledně Tibetu vedly jako „dialog“ za zavřenými dveřmi.

Peking rozvrací a zpolitizovává mezinárodní tribunály, které kritizují stav lidských práv v Číně.

Čína například odmítla odpovědět na legitimní dotazy evropských vlád ohledně použití ozbrojené síly proti neozbrojeným protestujícím v Tibetu, či stavu jednotlivých zadržených osob.

EU by se neměla spokojit s pouhým dialogem.

Dialog bez přiměřených mezníků vede k bezvýznamnému tlachání.

Bylo by efektivnější, kdyby členské státy EU propojily soukromá vyjádření s jasnými veřejnými prohlášeními.

Pokud jde o politiku týkající se výlučně Tibetu, nedostatek soudržnosti mezi evropskými členskými státy a protichůdné přístupy ke specifickým problémům, zvláště pak souvisejícím s protokolem setkávání se s dalajlamou, oslabují vliv EU.


Rovněž nechávají některé země napospas čínskému vyhrožování.

V prosinci Čína ukázala, že je ochotná na základě těchto hrozeb jednat - momentálně vyvájí silný nátlak na Dánsko, Nizozemí a Francii, aby úplně zrušily návštěvy nebo zamezily setkáním s dalajlamou, které se mají konat koncem tohoto měsíce.

Taková diplomatická šikana odkrývá nerovnocenné hodnoty Číny a EU. To se samozřejmě projevuje nejnázorněji v Číně samotné.

Poslední rok se čínská vláda zabývala hlavně komplexním maskováním mučení, mizení a zabíjení lidí, k němuž dochází v Tibetu od řady loňských protestů proti čínské vládě, v drtivé většině pokojných.

To kombinuje se zlovolnou propagandou namířenou proti dalajlamovi.

Evropa za posledních 50 let propojila podporu dalajlamy s politickou nejednoznačností vůči Tibetu.

Evropa musí pomoci oběma stranám překonat překážky a pohnout se kupředu.

K tomu je třeba zahájit velmi silnou obranu proti čínské šikaně.

Silná obrana zase ale vyžaduje jednotu v rámci EU, jednotu na základě společných zájmů.

Nejednoznačnost v době, kdy jsou Tibeťané, kteří jednoduše vyjadřují své názory i nadále mučeni a zabíjeni, je významnou historickou a morální chybou.

Tento týden potřebuje EU na summitu ukázat rozhodnost vůči takto hrubému porušování lidských práv, a o to více zde prosazovat dialog mezi Pekingem a dalajlamou.

Jen málo lidí na Západě pochybuje o dalajlámově závazku a víře v dialog, samotná Čína by měla být připravená vést rozhovor s mužem, jehož pozice je formulována na základě čínské ústavy a čínských zákonů.

Autor článku: Vincent Metten je ředitel pro Evropskou politiku organizace Mezinárodní kampaň za Tibet (ICT)

Článek přeložen podle: Europe needs a united front on Tibet

Žádné komentáře:

Okomentovat