27. března 2009

Výzva účastníkům summitu G20

Zašlete tento dopis (český a anglický text níže) hlavním účastníkům summitu G20 a apelujte tak na ně, aby nemlčeli a připomněli prezidentovi Číny, Chu Ťin-tchaovi, závažnost situace v Tibetu.

Přimluvte se za Tibet, a za jednání mezi Čínou a Tibetem, které povede k řešení neutěšené situace v oblasti.


***

Předseda vlády ČR (předsedající země EU) Mirek Topolánek: mirek.topolanek@ods.cz

Britský předseda vlády, Gordon Brown - vložte email do formuláře na této stránce:
http://findyourmp.parliament.uk/constituencies/kirkcaldy-and-cowdenbeath/messages/new

Prezident USA, Barack Obama - vložte email do formuláře na této stránce: http://www.whitehouse.gov/contact/

***

Vážení,

obracím se na Vás s žádostí, abyste spolu s ostatními představiteli zemí G20 zajistili, že 2. dubna bude na summitu před čínským prezidentem Chu Ťin-tchaem zmíněna závažnost situace v Tibetu.

V současné době Čína de facto vyhlásila, jako prostředek k potlačení nepokojů v Tibetu, stanné právo. Vzhledem k míře bezpečnostních opatření je skutečnost, že od ledna proběhlo minimálně osm protestů, ničím výjimečným, a je to názorný příklad hluboce zakořeněné nespokojenosti Tibeťanů, nejen se současnou situací, ale s neschopností Číny pozitivně odpovědět na dalajlamovy snahy o zajištění mírového řešení 60-ti leté okupace v Tibetu.

V této choulostivé době, kdy si Tibeťané bez rozdílu připomínají smutné 50. výročí dalajlamova nuceného útěku do exilu, čínské úřady dávají jednoznačně najevo, že se z loňských protestů vůbec nepoučily a ve své nekompromisní politice ještě přitvrzují.

Abychom předešli krveprolití, jehož jsme byli svědky v minulém roce, je nutné, aby mezinárodní společenství jednalo pohotově a jednotně. Setkání zemí G-20 je jedinečnou příležitostí k tomu, aby bylo o těchto otázkách jednáno přímo s čínským prezidentem Chu Ťin-tchaem. Vyzýváme Vás a všechny představitele zemí G-20, jako jednotlivce a jako členy multilaterálních společenství, k následujícímu:

• abyste se, jak individuálně, tak v rámci multilaterárních uskupení, angažovali v úsilí, které přiměje Chu Ťin-tchaa, aby seriózně jednal s dalajlamou nebo jeho představiteli, a aby tato jednání vedla k řešení situace v Tibetu,

• abyste od Chu Ťin-tchaa získali osobní záruku, že proti neozbrojeným civilistům v Tibetu nebude znovu použito nepřiměřené ozbrojené síly,

• abyste naléhali na Chu Ťin-tchaa, aby přistoupil na nedávný požadavek OSN na „důkladné a nezávislé vyšetřování“ přehnaného používání ozbrojených složek proti mj. pokojným protestujícím.
 
S úctou,

[vaše jméno]
[země]


***

Dear
 
I am writing to ask you to ensure that the grave situation in Tibet is raised by yourself and other G-20 leaders with China’s President Hu Jintao at the summit on 2 April.
 
Tibet is currently under de facto martial law, as China attempts to quell unrest. Given the levels of security, the fact that there have nevertheless been at least eight protests since January is nothing short of extraordinary, and a graphic illustration of the deep-seated frustrations of the Tibetan people, not only about their current situation, but about China’s failure to respond positively to the Dalai Lama’s efforts to secure a peaceful solution to the 60-year occupation of Tibet.
 
At this sensitive time, when Tibetans in Tibet of all ages are mourning the 50th anniversary of the Dalai Lama being forced to leave them for exile, the Chinese authorities are ably demonstrating that they learnt nothing from the protests last year, and are reinforcing their hard-line policies.
 
To prevent the bloodshed witnessed last year, it is essential the international community act swiftly and in unison. The G-20 meeting is a vital opportunity to raise these issues directly with China’s President Hu Jintao. We call on you and all G-20 leaders, individually and multilaterally, to do the following:
 
* engage in strong personal and multilateral efforts to bring Hu Jintao together with the Dalai Lama or his representatives in serious negotiations to conclude a resolution for Tibet. 
 
* obtain a personal guarantee from Hu Jintao that disproportionate including lethal force will not be used against unarmed civilians in Tibet.
 
* press Hu Jintao to accede to the United Nations’ recent request for a “thorough and independent inquiry” into China’s excessive use of force including against peaceful protestors.
 
Yours sincerely,

[Your name]
[Country]

Žádné komentáře:

Okomentovat