7. července 2008

Světový den Tibetu v Praze - tisková zpráva

Tisková zpráva

Dne 6. července 2008 se v Praze konalo setkání v rámci Světového dne Tibetu k oslavě 73. narozenin Jeho Svatosti dalajlamy.

V komorní atmosféře vinohradské kavárny a čajovny Rybanaruby se u narozeninového dortu pro dalajlamu za hudby mnišských zpěvů kláštera Tašilhunpo popíjel čaj.

„Podporujeme a velice si vážíme vašeho vytrvalého úsilí o mír a spravedlnost v našem světě. Skrze nenásilí, stejně tak jako uvědomování lidí o tom, že neděláme-li nic, nedobereme se ničeho,“ stálo v kolektivním narozeninovém přání k zaslání dalajlamovi, k němuž někteří připojili kromě podpisu i obrázek.

Jedním z cílů Světového dne Tibetu je napomoci znovuobnovení základních svobod Tibeťanů a upozornit na tamní kulturní genocidu, proto bylo na programu též podepisování petic Amnesty International proti porušování lidských práv v Číně, jejíž je Tibet součástí.

V rámci večera byli účastníci informováni o chystaném Týdnu tibetské kultury, jehož hlavní součástí bude návštěva mnichů z dalajlamova kláštera Tašilhunpo. Ve dnech 20. - 27.10. 2008 se v Praze bude konat např. rituální tanec v maskách zvaný Čham, konference o Tibetu z hlediska mezinárodního práva, mezináboženské setkání v Akademické farnosti a mnoho dalšího.

Další událostí o níž se hovořilo byla cyklojízda upozorňující na dlouhodobé porušování lidských práv nejen v Tibetu, ale také Číně a Barmě. Cyklojízda odstartuje v pondělí 7.7. v 18 hodin na Náměstí Míru a bude zakončena vyvěšením tibetské vlajky na Petříně. Poté se cyklo-štafeta přesune i do dalších měst České republiky – Pardubic (17. července), Brna (23. července) a Ostravy (8. srpna).

Tímto setkáním se Česká republika připojila k dalším zemím, například Polsku, Indii, Spojeným Státům, které si připomněly Světový den Tibetu. Doufáme, že se tomu tak stane i v příštím roce.

Veliké poděkování patří Kateřině Polívkové z Rybynaruby za laskavé poskytnutí prostor a za její vřelou pohostinnost.

Tibet česky
E-mail: tibetcesky@gmail.com