11. července 2008

Rezoluce Evropského parlamentu z 11. července 2008 k situaci v Číně po zemětřesení a před konáním olympijských her

Evropský parlament,

- v návaznosti na rezoluci ze dne 22. května 2008 týkající se živelné pohromy v Číně,

- v návaznosti na rezoluci o Tibetu z 10. března 2008,

- v návaznosti na rezoluci ze 13. prosince 2007 týkající se Summitu Evropské unie a Číny a lidskoprávního dialogu Číny a Evropské unie,

- v návaznosti na výsledek 25. kola jednání o lidských právech mezi Evropskou unií a Čínou,

- v návaznosti na směrnici 103(4) v rámci Směrnic o postupu EU


A. poněvadž Čína i Evropská unie jsou zavázány napomáhání míru, bezpečnosti a udržitelnému rozvoji světa,

B. s přihlédnutím k rozsahu ničivého zemětřesení v jihozápadní Číně 12. května 2008, jelikož si zemětřesení vyžádalo desititisíce obětí, zvláště v provincii Sečchuan, jelikož podle posledních odhadů, 10 miliónů lidí bylo zemětřesením postiženo a téměř 70 000 zabito, včetně tisíců dětí školního věku, které zahynuly ve zříceninách škol,

C. poněvadž čínská vláda vyhlásila výjimečný stav, rozmístila pohotovostní jednotky včetně části armády a lékařské pohotovostní služby, aby pomohla obyvatelům zasažených oblastí,

D. s ohledem na neobyčejnou mobilizaci a solidaritu čínského lidu a mezinárodního společenství a jejich úsilí o pomoc obětem katastrofy,

E. poněvadž zpřístupnění Tibetu turistům a médiím by nemělo být užíváno jako pouhá "událost pro vztah s veřejností", ale jako skutečné zpřístupnění, které umožní novinářům, médiím a turistům navštívit Tibetské oblasti,

F. s ohledem na závěrečné prohlášení Mezinárodního olympijského výboru (MOV), které zdůraznilo, že přidělení pořadatelství olympijských her v roce 2008 Číně napomůže, aby se otevřela světu a zlepší stav jejích lidských práv,

1. vyjadřuje spokojenost s rozvojem vztahů mezi Evropskou unií a Čínou, v rámci dílčích jednání a bližší spolupráci na různých globálních tématech,

2. vyzývá čínské autority, aby měly na paměti, že varování při zemětřesení je jedním z měřítek rozvoje země, zdůrazňuje tedy, že je životně důležité aktivně a pohotově reagovat na jakékoli varování, které může vědecké společenství Číně poskytnout za nepravpěpodobné, nicméně možné, situace další živelné pohromy v Číně,

3. vítá opětovné zahájení jednání mezi zástupci dalajlamy a čínskými autoritami po letošních březnových událostech ve Lhase, doporučuje oběma stranám, aby se tato jednání stupňovala a položila tak základy vzájemé důvěry, bez níž je nemožné dosáhnout vzájemně přijatelného politického řešení,

4. lituje, že zatímco došlo k významnému pokroku ve vztazích s Čínou co se obchodu a ekonomiky týče, nebyl tento pokrok zároveň doprovázen podstatnými úspěchy na poli lidských práv a demokracie,

5. hluboce lituje skutečnosti, že stav lidských práv v Číně i nadále zůstává znepokojivý v důsledku rozsáhlého a systematického porušování lidských práv, připomíná tedy závazky, které Čína učinila, když se stala hostitelskou zemí olympijských her,

6. odsuzuje časté používání trestu smrti v Číně a vyzývá čínské autority, aby vyhlásily moratorium na trest smrti,

7. je s politováním, že žádné z mezinárodních výzev nepřiměly čínské autority, aby ustoupily od dalších zásahů od nepojů ze 14. března 2008 v Tibetu, přičemž i nadále jsou účastníci protestů ve Lhase stíháni, zatýkáni a předběžně zadržováni, jejich rodiny nemají žádné zprávy o místě jejich pobytu, přestože to čínské zákony vyžadují, vyzývá čínské autority, aby zastavily kampaň "vlastenecké převýchovy", která se od dubna s nadcházejícími olympijskými hrami stupňuje ve jménu dlouhodobě zavedeného "olympijského příměří",

8. s potěšením zaznamenal, že Čína urychleně souhlasila s přijetím pomoci mezinárodního společenství v zájmu pomoci obětem zemětřesení v provincii Sečchuan a pomáhala dobrovolným humanitárním organizacím s účinným poskytováním pomoci,

9. zdůrazňuje, jak důležitá je podpora Evropské unie, jejích členských států, a mezinárodního společenství pro fázi obnovy postižených oblastí,

10. vyzývá Čínu, aby dodržovala veřejné závazky, které učinila v souvislosti s lidskými právy a právy menšin, demokracií a vládou práva, které byly vyhlášeny Mezinárodním olympijským výborem, když se rozhodl umožnit Číně pořádání olympijských her,

11. naléhá na čínské autority, aby se ujaly této historické příležitosti a ukázaly světu, že udělení pořadatelství olympijských her Číně jí poskytlo jedinečnou šanci, aby si vylepšila stav lidských práv tím, že poskytne milost uvězněným politickým vězňům a lidskoprávním aktivistům včetně těch, kteří byli uvězněni po letošním březnovém povstání (samozřejmě kromě těch, kteří se dopustili spáchání násilných zločinů), dále vyzývá čínské autority, aby přestaly diskriminovat venkovské přistěhovalce a etnické menšiny, a aby se zdržely pronásledování odborářů, právníků a novinářů, když odsoudí porušování základních svobod, znovu zdůrazňuje své přesvědčení, že uvězňování těchto lidí je v rozporu s univerzálním a uznáváným duchem ius gentium (mezinárodního veřejného práva),

12. dává pokyn k zaslání této rezoluce Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě Čínské lidové republiky a Výkonnému výboru MOV.

Text v anglickém originále ZDE.


Související článek
Roithovou rozčílila rezoluce k Číně