6. října 2008

Týden tibetské kultury - tisková zpráva

Tisková zpráva, 6.10. 2008

Během Týdne tibetské kultury, který se uskuteční v Praze od 20. do 25. října 2008, představí osm tibetských mnichů z dalajlamova kláštera Tašilhunpo umělecké tradice Tibetu. Nad návštěvou převzal záštitu pražský primátor Pavel Bém.Mniši z Tašilhunpo předvedou vůbec poprvé v České republice tibetský rituální tanec v maskách “Čham" a to hned dvakrát: 21.10. v historických prostorách Novoměstské radnice, kde po představení bude následovat ještě seminář o Čhamu s mnichy, a 25.10. v art galerii La Fabrika, kde celý týden se zakončí slavnostním vystoupením. Při tanci, za doprovodu sakrální mnišské hudby, vystoupí mniši v maskách buddhistických božstev, buddhů, démonů i legendárních lidských hrdinů. Masky jsou tradičně doplněny pestrobarevnými kostýmy zdobenými ornamenty a rituálními magickými předměty.

Ve věži Novoměstské radnice budou mniši od pondělí 20.10. tvořit mandalu z mramorových zrnek, jež bude v sobotu odpoledne rozmetána a následně, po procesí k Vltavě, při obřadní ceremonii věnována řece. Na radnici bude zároveň k vidění výstava fotografií o Tibetu.

Ve středu 22.10. večer se uskuteční mezináboženské setkání s mnichy v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Po sakrálních mnišských zpěvech proběhne debata vedená Tomášem Halíkem.

Mezi další události týdne patří Konference o Tibetu na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, diskuzní večer s Amnesty International a setkání s mnichy ve vinohradském kulturním centru Rybanaruby a meditační večer v buddhistickém centru Lotus.

Klášter Tašilhunpo byl založen r. 1447 Jeho Svatostí 1. dalajlamou a je sídlem pančhenlamy, druhého nejvyššího tibetského duchovního. Od roku 1972 byl klášter přestěhován do Indie, kde na jeho chod dohlíží sám jeho patron, dalajlama. Klášter se věnuje buddhistické praxi a studiu textů, ale především je vzdělávacím centrem, které si klade za cíl moderní vzdělávání při zachování tibetského náboženského a kulturního dědictví.

Více informací a kompletní program naleznete na www.mnisivpraze.cz

(Pro média: Zveme Vás na tiskovou konferenci 20.10. v 9:30 na Mariánském náměstí v rezidenci primátora.)


Kontakt organizace: Sandra Pikorová
E-mail: tibetcesky@gmail.com
Mobil: 774 943 070

Kontakt PR: Karel Fišer
E-mail: karel@easyprague.cz
Mobil: 603 290 520