20. listopadu 2009

Společný dopis evropských protibetských organizací švédskému premiérovi Reinfeldtovi

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jako představitelé protibetských organizací a asociací v zemích Evropské Unie. Vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby se Tibet stal součástí programu skutečného a na výsledky orientovaného jednání během sumitu Čína-EU v Nanjingu na konci listopadu.

Naléháme na Vás, abyste se během sumitu, a zvláště pak při setkání s čínským premiérem Wenem Ťia-paem, odhodlali k více než jen obecným prohlášením podpory Tibetu a napomohli tak skutečnému posunu ke spravedlivému a trvalému řešení situace tibetského národa.

V duchu prohlášení prezidentsví EU z 29. října odsuzujícího nedávné popravy dvou Tibeťanů ve Lhase, k nimž došlo na základě procesů, které ani v nejmenším neodpovídaly mezinárodní soudním měřítkům, na Vás naléháme, abyste vyzvali Čínu k okamžitému zastavení poprav dalších Tibeťanů, zmírnění odložených trestů smrti a potvrzení místa pobytu a stavu Tenzina Phuntsoka, Kangtsuka a Penkyi, třech Tibeťanů, kteří byli odsouzeni k nyní odloženému trestu smrti začátkem toho roku.

Žádáme, aby výsledky jednání na sumitu Čína-EU zahrnovaly konkrétní posun v následujících bodech:

• propuštění Dhondupa Wangčhena, tibetského filmaře, který je vyslýchán v utajení za to, že v rámci práva na svobodu projevu a natočil rozhovory s Tibeťany v Tibetu,

• zastavení nátlakových opatření a přesídlování tibetských nomádů z vysokohorských pastvin na Tibetské náhorní plošině, a návrácení správcovství tohoto území tibetským nomádům,

• odstranění diskriminačních cestovních omezení obojího, cest do Tibetu a uvnitř Tibetu, pro turisty, novináře, diplomaty, a Tibeťany cestující v rámci Čínské lidové republiky nebo do zahraničí (včetně obtíží spojených s vydáváním pasů)

• umožnění setkání s Gendünem Čhökji Ňimou, 11. pančenlamou (který byl v roce 1995 unesen čínskou vládou) a zjištění jeho zdravotního stavu a místa jeho pobytu.

Dále žádáme, abyste jako vyjádření podpory dodržování lidských práv v Číne a Tibetu zavedli zvláštní tibetskou sekci v rámci Delegace Evropské komise do Číny.

Lidé v evropských zemích dávají důsledně najevo nesmírnou podporu pro Tibet a Vy nacházíte v jedinečné pozici, přeměnit tuto podporu v konkrétní činy, které by mohli změnit dějiny 6 milionů Tibeťanů a být předzvěstí toho, že nenásilí může zvýtězit nad násilím a útlakem.

Těšíme se na zprávy o posunu v jednání během sumitu Čína-EU.

S úctou,
Alison Reynolds
(Výkonná ředitelka Mezinárodní sítě protibetských organizací)

společně s 75 členskými organizacemi sídlícími v Evropě (včetně Tibetu česky)

Žádné komentáře:

Okomentovat