12. března 2010

Černý uhlík na himalájských ledovcích ohrožuje Třetí pól


14. prosince 2009, PRNewswire-USNewswire

Washington - Černá pokrývka na tibetských ledovcích výrazně přispívá k tání největší nepolární ledové plochy na světě, vyplývá to z nového výzkumu vědců amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a Čínské akademie věd. Saze vstřebávají dopadající sluneční záření, což může, je-li jich dostatečně velké množství, urychlovat tání ledovců.

Teploty na Tibetské náhorní plošině – někdy nazývané „Třetí pól“ – se za posledních 30 let zvyšují o 0.3°C za desetiletí, což je, ve srovnání se zbytkem planety, hodnota dvakrát vyšší . Nový výzkum spolu s využitím metod kvantitativního modelování naznačuje, že vliv sazí na tání tibetských ledovců by mohl překonat negativní dopad skleníkových plynů.

„Tibetské ledovce ubývají alarmující rychlostí,“ uvedl James Hansen, spoluautor studie a ředitel Goddardova institutu pro vesmírný výzkum (GISS) při NASA v New Yorku. „Černé saze se na tání ledovců podílejí až z poloviny, zbytek způsobují skleníkové plyny.“


„Za posledních 20 let se koncentrace sazí zdvoj- až ztrojnásobila v porovnání s rokem 1975,“ řekl Ťün-ťi Cchao, vědec z Čínské akademie věd v Pekingu a spoluautor studie.

Studie byla publikována 7. prosince 2009 ve sborníku archivních prací americké Akademie věd.

„Od roku 1950 do roku 1980 ubylo v tibetském regionu 50 procent ledové plochy a na začátku 21. století to bylo již 95 procent,“ řekl Tchan-tung Jao, ředitel Institutu pro výzkum tibetské náhorní plošiny při čínské Akademii věd. Některé ledovce tají tak rychle, že pokud bude současný trend pokračovat, vědci odhadují, že do padesáti let zmizí úplně.

Jelikož jsou tibetské ledovce zdrojem vody mnoha největších asijských řek – včetně Indu, Gangy, Žluté řeky a Brahmaputry – roztání těchto ledovců by moho mít vážný dopad na miliardu lidí, kteří jsou na pitné vodě z nich zcela závislí. Déšť a sníh by mohl, i v případě absence ledovců, asijské řeky naplnit, změna by však mohla ohrozit zásobování oblastí náchylným k sezónním nedostatkům pitné vody.

Vědci, v čele s Paj-čching Süem z čínské Akademie věd, prozkoumali vzorky pěti ledovcových vrtů z různých oblastí Tibetské náhorní plošiny v nichž hledali černý uhlík (hlavní složku sazí) a organický uhlík. Na základě těchto vzorků podpořili vědci hypotézu, že množství sazí v himalájských ledovcích je úměrné emisím černého uhlíku v Evropě a jižní Asii.

Na ledovci Cuo-čchiou-pchu, jižním okraji náhorní plošiny po větru od indického subkontinentu, se mezi lety 1990 a 2003 zvýšil výskyt uhlíku o 30 procent. K opětovnému zvyšování emisí uhlíku na ledovci došlo po dočasném poklesu, který byl v 70. letech způsoben nařízením o regulaci čistoty vzduchu v Evropě.

Většina uhlíku v této oblasti pochází z dieselových motorů, uhelných elektráren a ohňů zapalovaných za účelem vaření jídla. Mnoho průmyslových odvětví produkuje jak černý tak i organický uhlík, poměr těchto sloučenin vypouštěných do ovzduší se ale liší. Spalování nafty produkuje především černý uhlík, zatímco spalováním dřeva vzniká hlavně uhlík organický. Vzhledem k tomu, že černý uhlík je tmavší a absorbuje více záření, má se za to, že má i větší podíl na oteplování.

Vědci doufají, že ještě obsáhlejší výzkum pomůže lépe objasnit nově se utvářející porozumění vlivu sazí na tání ledovců. „Nemůžeme si od této studie slibovat úplné objasnění účinku sazí na tání sněhu a ledovců v Tibetu,“ řekl Cchao. „Je nutné se nově zaměřit na průzkum vzájemných vazeb mezi naměřenými hodnotami, rychlostí tání a dalšími směrodatnými veličinami.“

Vědci používají satelitní přístroje, jako je například spektroskop (MODIS) umístěný na palubě satelitů NASA, Terra a Aqua, aby lépe porozuměli faktorům odrazu mikroskopických částic v regionu. Klimatický satelit NASA, Glory, který bude na sklonku roku 2010 vyslán na oběžnou dráhu, bude vybaven novým typem aerosolového senzoru, který bude schopen rozlišovat mezi typy aerosolů přesněji než v současné době používáné přístroje.

„Je možné, že abychom zabránili roztání himalájských ledovců a zachovali tak důležitý zdroj sezónní pitné vody, bude spolu se snížením skleníkových plynů nutné snížit i emise sazí,“ sdělil Hansen.

Přeloženo podle článku: Black Carbon Deposits on Himalayan Ice Threaten Earth’s "Third Pole"

Žádné komentáře:

Okomentovat